รางวัลเหรียญเงิน งานศิลปหัตถกรรมระดับภาคกลางและภาตะวันออก ครั้งที่ ๖๓

รางวัลเหรียญเงิน งานศิลปหัตถกรรมระดับภาคกลางและภาตะวันออก ครั้งที่ ๖๓

งานศิลปหัตถกรรมระดับภาคกลางและภาตะวันออก ครั้งที่ ๖๓
กิจกรรมการแข่งขันระบำมาตรฐานได้รางวัลเหรียญเงิน ลำดับที่ ๑๑
ครูผู้สอน ครูภานพ  มีศรี

Tags : แข่งรำ  แสดง  ศิลปะ  โรงเรียน  เทศบาลพัฒนา

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view