รางวัลรองชนะเลิศ การประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะร

รางวัลรองชนะเลิศ การประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะร

การประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะรอบชิงชนะเลิศ
ชิงโล่ห์เกียรติยศและของรางวัลโดยคณะสงฆ์อำเภอแก่งคอย วันที่ 28 มกราคม 2557
ที่วัดแก่งป่าสัก

โรงเรียน เทศบาลพัฒนาส่ง 2 ทีม
ทีมแรกได้ที่ 6
ทีมที่ 2 ได้ที่ 2
ผู้ควบคุม ครูรัชนี ค่ายสงคราม(ครูต้อย)
 

เด็กนักเรียนฝึกซ้อม

รูปภาพวันเข้าแข่งขัน

ทีมแรก

ทีมที่สอง

Tags : สวดมนต์หมู่  ทำนองสรภัญญะ  โรงเรียน  เทศบาลพัฒนา  วัดแก่งป่าสัก

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view