รางวัลหนึ่งแสนครูดี และ ครูดีเด่น มกราคม 2557

รางวัลหนึ่งแสนครูดี และ ครูดีเด่น มกราคม 2557

วันที่ 16 มกราคม 2557 ทางอำเภอแก่งคอยได้มอบรางวัลหนึ่งแสนครูดี 
แก่ครูโรงเรียนเทศบาลพัฒนาทั้ง 3 ท่านดังนี้
1) ครูสิรินทร์ทิพย์ สังข์ธูป
2) ครูศิโรรัตน์ ทองจำรูญ
3) ครูเพ็ญศรี สาระเดช

และรางวัลครูดีเด่นอีกหนึ่งรางวัล ได้แก่ ครูสภาพร เหลี่ยมสมบัติ

Tags : ครูดีเด่น  โรงเรียนเทศบาลพัฒนา  2557 หนึ่งแสนครูดี

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view