อนามัยอำเภอแก่งคอย แจกยาฆ่าพยาธิให้แก่นักเรียน

อนามัยอำเภอแก่งคอย แจกยาฆ่าพยาธิให้แก่นักเรียน

อนามัยแก่งคอย มาแจกยาฆ่าพยาธิให้แก่นักเรียน เพื่อสุขภาพโดยครูประจำชั้นเป็นผู้ดูแล

ครูวิจิตร เป็นเจ้าของโครงการ

Tags : อนามัย  แก่งคอย  ยาถ่ายพยาธิ  เทศบาลพัฒนา

view