ตรวจสุขภาพครู 22 สิงหาคม 2556

ตรวจสุขภาพครู 22 สิงหาคม 2556

22 สิงหาคม 2556 มีการตรวจสุขภาพครู น้ำหนัก ส่วนสูง ความดันโดยเจ้าหน้าที่จาก อนามัยแก่งคอย
และ ครูวิจิตร ผู้ประสานงาน

Tags : ตรวจสุขภาพ  ครูเทศบาลพัฒนา  แก่งคอย  อนามัย

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view