นักศึกษาทันตแพทย์ จาก ม.ธรรมศาสตร์ ตรวจสุขภาพฟันของนักเรียน และแนะนำการแปรงฟัน

นักศึกษาทันตแพทย์ จาก ม.ธรรมศาสตร์ ตรวจสุขภาพฟันของนักเรียน และแนะนำการแปรงฟัน

นักศึกษาทันตแพทย์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้มาตรวจสุขภาพฟันของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลพัฒนา
และได้ทำการวิจัยเพื่อดูแลช่องปากของนักเรีบยให้สะอาด ไม่มีฟันผุ
รวมถึงช่วยหาหนทางป้องกันและสอนนักเรียนแปรงฟันอย่างถูกวิธี

Tags : สุขภาพช่องปาก  ทันตแพทย์  ธรรมศาสตร์  โรงเรียน  เทศบาลพัฒนา

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view