วันสิ่งแวดล้อมโลก นักเรียนโรงเรียนเทศบาลพัฒนาเก็บขยะในเขตชุมชน

วันสิ่งแวดล้อมโลก นักเรียนโรงเรียนเทศบาลพัฒนาเก็บขยะในเขตชุมชน

คณะครูพานักเรียนร่วมกันทำความสะอาดในโรงเรียนและรอบๆเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก
5 มิถุนายน 2556


Tags : วันสิ่งแวดล้อม  เก็บขยะ  ชุมชน  โรงเรียนเทศบาลพัฒนา

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view