ตรวจสุขภาพฟันนักเรียน โรงเรียนเทศบาลพัฒนา

ตรวจสุขภาพฟันนักเรียน โรงเรียนเทศบาลพัฒนา

11 มิถุนายน 2556 อนามัยอำเภอแก่งคอย ได้มีเจ้าหน้าที่ทันตแพทย์มาตรวจฟันนักเรียน

Tags : ตรวจฟัน  นักเรียน  โรงเรียน  เทศบาลพัฒนา  แก่งคอย

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view