รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันกีฬาการปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครปฐม ปี 2554

รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันกีฬาการปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครปฐม ปี 2554

การแข่งขันวิ่งประเภท 100 เมคร รางวัลเหรียญทองแดง
เด็กหญิงอชิรญา ช้างแก้ว นักเรียนโรงเรียนเทศบาลพัฒนา

ครูผู้ฝึกสอน ครูสิทธิไท โสมพงษ์

Tags : กีฬาปกครองส่วนท้องถิ่น  กรีฑา  วิ่ง  เหรียญทองแดง

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view