กิจกรรม 5 ส. เดือนกรกฎาคม 2557

กิจกรรม 5 ส. เดือนกรกฎาคม 2557

กิจกรรม 5 ส. ประจำเดือน กรกฎาคม เราอัพเดทเช่นเคยครับ
เพราะ โรงเรียนเทศบาลพัฒนา จะมีการจัดเวรประจำชั้น สำหรับการทำความสะอาด 
บริเวณต่างๆในโรงเรียนทุกช่วงเช้าก่อนเข้าแถวเคารพธงชาติ

Tags : กิจกรรม  5 ส  ประจำ  กรกฎาคม  2557  โรงเรียน  เทศบาลพัฒนา

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view