การตรวจฟันและขูดหินปูน นักเรียนชั้น ป.6 ปี 2557

การตรวจฟันและขูดหินปูน นักเรียนชั้น ป.6 ปี 2557

ภาพการตรวจฟันและขูดหินปูน ของนักเรียนชั้น ป.6 โดยทางครูวิจิตร เป็นผู้พานักเรียนไปตรวจสุชภาพฟัน
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2557

Tags : ตรวจสุขภาพฟัน  ขูดหินปูน  แก่น้องๆ  โรงเรียน  เทศบาลพัฒนา

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view