อบรมผู้นำนักเรียนสุขภาพดี

อบรมผู้นำนักเรียนสุขภาพดี

ภาพการอบรมนักเรียน สำหรับการเป็นผู้นำให้แก่น้องๆในเรื่องสุขภาพปากที่ดีครับ

Tags : อบรม  ผู้นำ  สุขภาพ  ช่องปาก  ฟัน  รักษา  โรงพยาบาล  แก่งคอย

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view