รางวัลเหรียญทองแดง กรีฑาหญิง 100 เมตร

รางวัลเหรียญทองแดง กรีฑาหญิง 100 เมตร

รางวัลเหรียญทองแดง ประเภทกรีฑา 100 เมตรหญิง 
ด.ญ. ฐานิดา เถื่อนอารีย์รักษ์ ครูผู้สอน ครูสิทธิไท โสมพงษ์

ในการแข่งขันกีฬาระหว่างนักเรียนสังกัดเทศบาลเมือง ระดับภาคกลาง ปี 2557 นครปฐมเกมส์


คลิกเพื่อดูภาพ การแข่งขันกรีฑาในการแข่งขันกีฬานครปฐมเกมส์ 

Tags : กรีฑา  วิ่งแข่ง  หญิง  กีฬา  นักเรียน เ ทศบาล  นครปฐม

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view