การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ 2557

การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ 2557

การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับภาค 

การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 ภาคกลางและภาคตะวันออก ณ จังหวัดนนทบุรี 
ทางโรงเรียนได้ส่งนักเรียน เข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น 6 คน และได้รางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 11 มาครอง

ครูผู้ฝึกสอน ครูภานพ มีศรี

รับชมภาพทั้งหมดได้ที่นี่ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับภาค

Tags : แข่งรำ  นาฏศิลป์  ศิลปะหัตถกรรม  นักเรียน

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view