รางวัลข้าราชการครูดีเด่น ปี 2558

รางวัลข้าราชการครูดีเด่น ปี 2558

สำหรับวันครู 16 มกราคม 2558 ได้มีการจัดมอบรางวัลที่โรงเรียนเแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
ซึ่งภายในงาน มีตัวแทนคณะครูจากหลายโรงเรียนได้เข้าร่วมพิธีวันครู ซึ่งทั้งนี้ ในเขตอำเภอแก่งคอย

ได้จัดงานวันครูขึ้นสองแห่งด้วยกัน ซึ่งได้แก่ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต2 
ดังที่ทางเว็บไซต์ได้นำเสนอไปแล้ว และที่โรงเรียนแก่งคอย ซึ่งครูภานพได้เก็บภาพมาฝากให้ด้วยตามเคย


และครู ภานพ มีศรี จากโรงเรียนเทศบาลพัฒนา ก็ได้รับรางวัล "ข้าราชการครูดีเด่น" ปี 2558

ทางโรงเรียนเทศบาลพัฒนาขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่ง

Tags : ครู  ดีเด่น  โรงเรียน  เทศบาลพัฒนา  ข้าราชการ

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view