กิจกรรม 5 ส.เดือน มีนาคม 2558 ก่อนจบปีการศึกษา

กิจกรรม  5 ส.เดือน มีนาคม 2558 ก่อนจบปีการศึกษา

ภาพกิจกรรม 5ส. เดือนมีนาคม 2558 ก่อนปิดภาคเรียนที่ 2 ครับ
โดยได้รับความร่วมมือจาก คณะครู นักเรียนและภารโรงครับ

Tags : กิจกรรม  5 ส  เดือน มีนาคม  2558  โรงเรียน  เทศบาลพัฒนา

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view