งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา

งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา

งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา 
สมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดา สยามบรมราชกุมารี วันที่ 18 กันยายน 2558

โรงเรียนเทศบาลพัฒนา ได้รางวัลชมเชยระดับประเทศการแข่งขันอาราธนาธรรม
โดยครูผู้ควบคุม ครูรัชนี ค่ายสงคราม และผู้ฝึกสอน พระอาจารย์ชูเกียรติ 

Tags : อาราธนาธรรม  แข่งขัน  สวดมนต์

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view