รางวัลหนึ่งแสนครูดี 2559

รางวัลหนึ่งแสนครูดี 2559

16 มกราคม 2559 ทางโรงเรียนแก่งคอยได้มีการจัดงานวันครูขึน
โดยมีการมอบรางวัล หนึ่งแสนครูดี ซึ่งปีนี้ได้แก่

ครูภานพ มีศรี 

และรางวัลผู้บริหารดีเด่น ได้แก่ ผอ.สุรพล ปากอุตสาห์

รับชมภาพบรรยากาศวันครูแก่งคอย 2559

Tags : วันครู  แก่งคอย  สระบุรี  รางวัล

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view