รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 สุนทรพจน์ ภาษาไทย

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 สุนทรพจน์ ภาษาไทย

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การประกวดสุนทรพจน์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 
ในการแข่งขัน สุพรรณบุรีวิชาการ มหกรรมวิชาการภาคกลาง โรงเรียนการปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2562

และรางวัลเหรียญทองการแข่งขันระดับประเทศ ที่จังหวัดร้อยเอ็ด

ด.ญ.ญาณิศาร์ อินทเสนา

ครูผู้ฝึกสอน ครูดารุณี การะเกตุ

view