การประกวดแข่งขันตอบปัญหาคุณธรรม ป.4-ป.6

การประกวดแข่งขันตอบปัญหาคุณธรรม ป.4-ป.6

ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดแข่งขันตอบปัญหาคุณธรรม ป.4-ป.6

งานแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคกลาง ครั้งที่ 16 ณ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ประจำปีการศึกษา 2565
ณ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
ระหว่างวันที่ 19-21 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2565

โรงเรียนเทศบาลพัฒนา เทศบาลเมืองแก่งคอย ได้อันดับที่ 29 เหรียญทองแดง

สุพรรณบุรีวิชาการ 2565

view