การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ป.1-ป.3

การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ป.1-ป.3

ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ป.1-ป.3

งานแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคกลาง ครั้งที่ 16 ณ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ประจำปีการศึกษา 2565
ณ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
ระหว่างวันที่ 19-21 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2565

โรงเรียนเทศบาลพัฒนา สังกัดเทศบาลเมืองแก่งคอย ได้อันดับที่  58 เข้าร่วมการแข่งขัน

สุพรรณบุรีวิชาการ 65

view