การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา ปฐมวัย

การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา ปฐมวัย

ผลการแข่งขัน สื่อนวัตกรรมทางการศึกษา
การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา ปฐมวัย

งานแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคกลาง ครั้งที่ 16 ณ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ประจำปีการศึกษา 2565
ณ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
ระหว่างวันที่ 19-21 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2565

โรงเรียนเทศบาลพัฒนา สังกัดเทศบาลเมืองแก่งคอย ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 7

สุพรรณบุรีวิชาการ 65

view