โครงงานสังคสุพรมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ป.4-ป.6

โครงงานสังคสุพรมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ป.4-ป.6

ผลการแข่งขัน โครงงาน
โครงงานสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ป.4-ป.6

งานแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคกลาง ครั้งที่ 16 ณ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ประจำปีการศึกษา 2565
ณ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
ระหว่างวันที่ 19-21 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2565

โรงเรียนเทศบาลพัฒนา สังกัดเทศบาลเมืองแก่งคอย ได้รางวัลเหรียญเงิน อันดับที่ 26

สุพรรณบุรีวิชา 65

view