ปฏิทินกิจกรรม

เข้าค่ายลูกเสือ (03/01/2014)

จะมีการเข้าค่ายลูกเสือสำรอง ในโรงเรียนเทศบาลพัฒนาทั้ง 3 โรงเรียน คือ 
โรงเรียนเทศบาลพัฒนา
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
โรงเรียนเทศบาลวัดแก่งคอย

ขอให้นักเรียนเตรียมตัวให้พร้อม โดยเฉพาะของใช้ เนื่องจากเรามีกิจกรรมชาวค่าย
จึงต้องทำเองทุกอย่าง ตั้งแต่ทำอาหาร เตรียมจาน ช้อน แก้ว มาเองหมด
รวมไปถึงที่นอน ดังนั้นอย่าลืมนะครับ

view