ปฏิทินกิจกรรม

เดินทางไกลลูกเสือ (04/01/2014)

หลังจากเข้าค่าย วันนี้เราจะมีการเดินทางไกลสำหรับลูกเสือทั้งสามโรงเรียน อย่าลืมนะครับ 
น้ำ  ยาดม และอื่นๆ พกติดตัวไปด้วย เราจะขึ้นเขากันเน้อ นักเรียน

view