เข้าค่ายพักแรม ลูกเสือและเนตรนารี โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองแก่งคอย

เข้าค่ายพักแรม ลูกเสือและเนตรนารี โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองแก่งคอย

ภาพการเข้าค่ายลูกเสือและเนตรนารี โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองแก่งคอยทั้ง 3 โรงเรียน
โรงเรียนเทศบาลพัฒนา โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง และโรงเรียนเทศบาลวัดแก่งคอย 

เมื่อวันที่ 22 -23 มกราคม 2558 ที่ค่ายลูกเสือรัศมีแคมป์ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระุบี 

เริ่มด้วยการเดินทางมาค่ายตั้งแต่ช่วง 8 โมงเช้า พร้อมเข้าพิธีเปิดกองของเด็กๆ มีการเรียนรู้วิถีชาวค่าย
มีการเข้าฐาน และปิดท้ายด้วยกิจกรรมรอบกองไฟ ก่อนส่งเหล่าลูกเสือและเนตรนารีทานเข้าต้มรอบดึก
และพากลับที่พักเพื่อการพักผ่อน

ส่วนการอยู่ค่ายวันที่สอง ช่วงเช้ามืด เด็กๆมาออกกำลังกายตั้งแต่ตี5
จากนั้น ทางวิทยากรได้พาเด็กๆเปิดกองในช่วงเช้า ต่อด้วยการเดินทางไกลไปที่ฝายบ้านดง
และกลับมาปิดกอง พร้อมทั้งทานอาหารกลางวัน เป็นอันเสร็จกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม

คลิปการแสดง
- การแสดงของเนตรนารี โรงเรียนเทศบาลพัฒนา
- การแสดงของเนตรนารี โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง เพลง ABC ชักกะตุก
- การแสดงของเนตรนารี โรงเรียนเทศบาลวัดแก่งคอย
- การแสดงของลูกเสือ โรงเรียนเทศบาลวัดแก่งคอย
- การแสดงของลูกเสือ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง เพลง กาโว
- การแสดงของเนตรนารี โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง Thank you for your love

ดูภาพ การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือและเนตรนารี โรงเรียน เทศบาลพัฒนา โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง และ โรงเรียนเทศบาลวัดแก่งคอย ทั้งหมดคลิกที่นี่

Tags : เข้าค่าย , ลูกเสือ , เนตรนารี , โรงเรียน , เทศบาลพัฒนา , เทศบาลบ้านม่วง , เทศบาลวัดแก่งคอย

0 ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

*

*

view