รายการค่าใช้จ่ายปีการศึกษา 2558

รายการค่าใช้จ่ายปีการศึกษา 2558

รายละเอียดชี้แจงรายการค่าใช้จ่ายประจำปีการศึกษา 2558

ระดับชั้นอนุบาล 1
- ค่าประกันอุบัติเหตุ 150 บาท
- ค่าชุดพละ 250 บาท
- ค่าชุดอาเซียน 250 บาท
- ค่าที่นอน 290 บาท
- ค่าผ้ากันเปื้อน 70 บาท
- ค่าของใช้ส่วนตัว ตลอดทั้งปี 200 บาท
รวม 1,210 บาท
**หมายเหตุ จำนวนสินค้า อย่างละ 1 รายการเท่านั้น**

ระดับชั้นอนุบาล 2
- ค่าประกันอุบัติเหตุ 150 บาท
- ค่าของใช้ส่วนตัว ตลอดทั้งปี 200 บาท
รวม 350 บาท

ระดับชั้นอนุบาล 3
- ค่าประกันอุบัติเหตุ 150 บาท
- คาถ่ายรูปเยาวบัณฑิต 100 บาท
- ค่าใบประกาศ 100 บาท
- ค่าของใช้ส่วนตัวตลอดปี 200 บาท
- ค่าเช้าชุดเยาวบัณฑิต 200 บาท
รวม 750 บาท

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 -5
- ค่าประกันอบุติเหตุ  150 บาท
- ค่าชุดพละ 270 บาท
- ค่าเสื้ออาเซียน 180 บาท
รวม 600 บาท
**หมายเหตุ กรณีที่มีชุดพละหรือชุดอาเซียนอยู่แล้วและก็ไม่จำเป็นต้องซื้อใหม่** 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
- ค่าประกันอุบัติเหตุ 150 บาท
- ค่าปกใบประกาศ 100 บาท
- ค่าชุดพละ 270 บาท
- ค่าเสื้ออาเซียน 180 บาท 
รวม 700 บาท

ข้อมูลเพิ่มเติมสอบถามได้กับทางโรงเรียนโดยตรง Tel.036-251920

Tags : ค่าเทอม , รายจ่าย

0 ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

*

*

view