ครูปู สมฤทัย สายเสมา

ขอแนะนำครู ปู สมฤทัย สายเสมา

ชื่อ : สมฤทัย สายเสมา
ชื่อเล่น : ปู
เกิดวันที่ : 31 สิงหาคม
สอนวิชา : วิทยาศาสตร์ 
หน้าที่อื่นๆ : ครูประจำชั้น

การศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ หลักสูตร ครุศาสตร์บัณฑิต (ค.บ. 5 ปี) สาขาวิชา วิทยาศาสตร์

พูดคุยกับครูปู สมฤทัยได้ที่เว็บบอร์ดวิทยาศาสตร์ คลิกที่นี่ 

Tags : ครูปู  สมฤทัย  สายเสมา  ครูโรงเรียน  เทศบาลพัฒนา  ครูวิทยาศาสตร์

view