สวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย

สวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย

ญญะ โดยนักเรียนทุกระดับชั้น ใช้ระเวลาแค่ 1 คาบเรียนเท่านั้นอาจเป็นข่าวที่เก่าไปห...

อ่านต่อ
 
ภาพการรับทุนของนักเรียนที่ศาลเจ้า

ภาพการรับทุนของนักเรียนที่ศาลเจ้า

่ากงม่า ที่ตลาดแก่งคอยเพื่อรับทุนการศึกษาคนละ 1000 บาท ทั้งหมด 10 ทุน ขอบคุณผู้...

อ่านต่อ
เทศบาลแก่งคอย ออกหน่วยเคลื่อนที่ โรงเรียนเทศบาลพัฒนา

เทศบาลแก่งคอย ออกหน่วยเคลื่อนที่ โรงเรียนเทศบาลพัฒนา

เรียนได้นำผลงานนักเรียนมาวางไว้ ให้ผู้ที่ได้เข้าชมงานได้รับชมผลงานต่างๆของนักเรี...

อ่านต่อ
 
สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์

สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์

ทยาศาสตร์ประจำปี 2557 ทั้งหมดที่นี่  เครดิต  ผู้อำนวยการโครงงาน &nbs...

อ่านต่อ
ทัศนศึกษาประจำปี 2557

ทัศนศึกษาประจำปี 2557

ถมศึกษาตอนปลาย เดินทางไปที่ จังหวัดนครนายกชั้นอนุบาลและประถมศึกษาตอนปลาย เดินทาง...

อ่านต่อ
 
view