สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
โครงการค่ายคณิตศาสตร์

โครงการค่ายคณิตศาสตร์

วามรู้ทางวิชาคณิตศาสตร์ ดูภาพทั้งหมด คลิปที่นี้ โครงการค่ายคณิตศาสตร์โรงเรียนเท...

อ่านต่อ
 
เข้าค่ายลูกเสือสำรอง กลุ่มโรงเรียนเทศบาลเมืองแก่งคอย

เข้าค่ายลูกเสือสำรอง กลุ่มโรงเรียนเทศบาลเมืองแก่งคอย

เสือรัศมีแคมป์ ซึ่งเป็นการเข้าร่วมกับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองแก่งคอย เช่...

อ่านต่อ
เข้าค่ายพักแรม ลูกเสือและเนตรนารี โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองแก่งคอย

เข้าค่ายพักแรม ลูกเสือและเนตรนารี โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองแก่งคอย

ม่วง และโรงเรียนเทศบาลวัดแก่งคอย  เมื่อวันที่ 22 -23 มกราคม 2558 ที่ค่ายลู...

อ่านต่อ
 
วันครู สระบุรีเขต 2

วันครู สระบุรีเขต 2

ศบาลพัฒนาบางส่วน ก็ได้เข้ารับมอบรางวัลด้วยเช่นกัน อัพเดท- รางวัลหนึ่งแสนครูดีปี...

อ่านต่อ
รายละเอียดการเข้าค่ายลูกเสือโรงเรียนเทศบาลพัฒนา ปีการศึกษา 2557

รายละเอียดการเข้าค่ายลูกเสือโรงเรียนเทศบาลพัฒนา ปีการศึกษา 2557

) ทางโรงเรียนขอประกาศแจ้งกำหนดการกิจกรรมในค่ายดังนี้(ทั้งนี้การเข้าค่ายจะเป็นการ...

อ่านต่อ
 
view