ปฏิทินกิจกรรม

กีฬาสี 3 โรงเรียน (21/02/2014)

กีฬาสี โรงเรียนเทศบาลพัฒนา โรงเรียนเทศบาลวัดแก่งคอย โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง  
ขอให้นักเรียนเตรียมตัวซ้อมกันให้ดี

กีฬาสี 3 โรงเรียน (20/02/2014)

กีฬาสี โรงเรียนเทศบาลพัฒนา โรงเรียนเทศบาลวัดแก่งคอย โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง  
ขอให้นักเรียนเตรียมตัวซ้อมกันให้ดี วันที่ 1

ประชุมนักเรียน (19/02/2014)

ประชุมนักเรียน ในชั่วโมงสุดท้าย โดย ครูนาตยา และเป็นการประชุมครั้งสุท้ายของภาคเรียนนี้

เวียนเทียนที่วัดราษฏ (13/02/2014)

จะมีการเวียนเทียนของคณะครูและนักเรียน โรงเรียนเทศบาลพัฒนา เนื่องในวันมาฆบูชา

เข้าค่ายลูกเสือชั้นอนุบาล (10/02/2014)

เข้าค่ายลูกเสือระดับชั้นอนุบาล ที่ค่ายรัศมีแคมป์

สอบ O-net (08/02/2014)

O-net สอบโอเน็ตสำหรับชั้น ป.6 ขอให้นักเรียนตั้งใจอ่านหนังสือกันมากครับ 

ประชุมนักเรียน (05/02/2014)

ประชุมนักเรียน โดยครู วิจิตร ในชั่วโมงสุดท้ายของการเรียนการสอน

สอบประเมินผล สน. ศท. (05/02/2014)

สอบประเมินผล สน. ศท. สำหรับนักเรียนชั้น ป.2 และ ป.5 

สอบประเมินผล สน. ศท. (04/02/2014)

สอบประเมินผล สน. ศท. สำหรับนักเรียนชั้น ป.2 และ ป.5 

view