26 นี้ สมศ. จะตรวจโรงเรียน

26 นี้ สมศ. จะตรวจโรงเรียน

หลังจากวันนี้วันที่ 15 พฤศจิกายน ปี 2555 ซึ่งครูสุวพร ได้ทำการประกาศหน้าเสาธงให้นักเรียนทราบแล้วว่า 
จะมีคณะกรรมการ สมศ. มาเข้าดูโรงเรียนเทศบาลพัฒนาของเรา ก็ขอให้นักเรียนทุกท่าน รักษากฏระเบียบ และวินัย
ภายในโรงเรียน ตั้งใจเรียน และรักษาความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับ 

อย่างไร วันที่ 26 พฤศจิกายน 2555 นี่ จนถึงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2555 จะมีการตรวจโรงเรียน
จึงแจ้งให้นักเรียนทราบล่วงหน้า (ขณะจัดทำเว็บนี้อยู่ก็ไม่แน่ใจว่าจะเสร็จทันก่อนวันที่ 26 ไหม) 
ก็ถือว่าเป็นการเล่าข่าวความเคลื่อนไหวภายในโรงเรียนแล้วกันนะครับ 

Tags : สมศ , เทศบาลพัฒนา , โรงเรียน

view