เปิดเรียนวันที่ 2 มกราคม

เปิดเรียนวันที่ 2 มกราคม

โรงเรียนเราจะเปิดอีกทีวันที่ 2 มกราคม 2557 เพื่อเตรียมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ในวันที่ 3  มกราคม 2557
นักเรียนอย่าหยุดเพลินกันนะครับ โดยเฉพาะช่วงชั้นประถมศึกษาตอนปลาย อย่างไรปีใหม่นี้ก็ขอให้เที่ยวให้สนุก
และมีความสุขตลอดปี ที่สำคัญอย่าลืมตั้งใจเรียนนะครับ

Tags :

view