ผลการแข่งขัน โอ่งวิชาการ 2558

ผลการแข่งขัน โอ่งวิชาการ 2558

การแข่งขันโอ่งวิชาการ จังหวัดราชบุรี สรุปผลการแข่งขันสำหรับโรงเรียนเทศบาลพัฒนา
ตัวแทนเทศบาลเมืองแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 

- ประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย เหรียญเงิน ( 70.67 คะแนน)
- ประกวดสื่อปฐมวัย เหรียญเงิน (72.33 คะแนน)
- ประกวดวาดภาพระบายสี ป.1-3 เหรียญทองแดง (60 คะแนน)
- ประกวดวาดภาพระบายสี ป.4-6 เหรียญเงิน (75 คะแนน)
- ประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา เหรียญเงิน ( 76 คะแนน)
- ประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ เหรียญทองแดง (60 คะแนน )
- ประกวดโครงงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เหรียญทองแดง ( 60 คะแนน )
- ประกวดตัวต่อเลโก้ปฐมวัย เหรียญทองแดง ( 69 คะแนน)


Tags : วิชาการ , ราชบุรี , ภาคกลาง

0 ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

*

*

view