กิจกรรม Bike For Mom 2015

กิจกรรม Bike For Mom 2015

โรงเรียนเทศบาลพัฒนาเป็นตัวแทนของเทศบาลเมืองแก่งคอย นำนักเรียนไปร่วมแสดงในงาน
Bike for mom ณศาลากลางจังหวัดสระบุรี ในชุดพระแม่ไหมไทย 

โดยมีคุณครูรัชนี ค่ายสงคราม คุณครูภานพ มีศรี และคุณครูธารทิพย์ เรืองดาวเป็นผู้ควบคุมดูแลนักเรียน

- กิจกรรมวันแม่โรงเรียนเทศบาลพัฒนา 2558

- งานถวายพระพร 12 สิงหามหาราชินี 2558 เทศบาลเมืองแก่งคอย

Tags : กิจกรรม Bike for Mom , กิจกรรม , วันแม่ , โรงเรียนเทศบาลพัฒนา

0 ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

*

*

view