Posts Tagged " 5 "

ค่ายลูกเสืออนุบาล โรงเรียนเทศบาลพัฒนา 26 กุมภาพันธ์ 2556

ภาพนี้้นำมาจาก แฟนเพจค่ายลูกเสือรัศมีแคมป์นะครับ เนื่องจากทางผู็จัดทำเว็บไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรม(อยู่ส่วนของประถมศึกษา) ...

Tags :

ภาพกิจกรรมในโรงเรียนเทศบาลพัฒนาปี 2554

รวมภาพกิจกรรมในโรงเรียนเทศบาลพัฒนาปี 2554 งานวันแม่ปี 2554 พิธีถวายราชสดุดีปี 2554งานวันพ่อ ปี 2554กีฬาสี 2554 เข้า...

Tags :

รางวัลหนึ่งแสนครูดี และ ครูดีเด่น มกราคม 2557

วันที่ 16 มกราคม 2557 ทางอำเภอแก่งคอยได้มอบรางวัลหนึ่งแสนครูดี แก่ครูโรงเรียนเทศบาลพัฒนาทั้ง 3 ท่านดังนี้1) ครูสิริ...

Tags :

กิจกรรม 5 ส. ประจำเดือนมกราคม 2557

ภาพกิจกรรม 5 ส. ประจำเดือน มกราคม 2557 ในโรงเรียนเทศบาลพัฒนา

Tags :

กิจกรรม 5 ส.ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2557

รวมภาพกิจกรรม 5 ส. ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2557 

Tags :

กิจกรรม 5 ส. เดือนกรกฎาคม 2557

กิจกรรม 5 ส. ประจำเดือน กรกฎาคม เราอัพเดทเช่นเคยครับเพราะ โรงเรียนเทศบาลพัฒนา จะมีการจัดเวรประจำชั้น สำหรับการทำความสะอา...

Tags :

ศึกษาดูงาน มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น 2557

วันที่ 1 สิงหาคม 2557 ทางคณะครูโรงเรียนเทศบาลพัฒนา ได้เดินทางไปดูงานมหกรรมวิขาการ 2557ที่เมืองทองธานี จ.นนทบุรี  ...

Tags :

Page 1 of 2 pages
1   2   Next  
view