ผลการแข่งขันโครงงานปฐมวัย

ผลการแข่งขันโครงงานปฐมวัย

ผลการแข่งขัน โครงงานโครงงานปฐมวัย ปฐมวัย งานแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคกลาง ครั้งที่ 16 ณ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ประจำปีการศึกษา 2565ณ เทศบาลเมืองส......

อ่านต่อ
การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา คณิตศาสตร์ ไม่กำหนดช่วงชั้น

การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา คณิตศาสตร์ ไม่กำหนดช่วงชั้น

ผลการแข่งขัน สื่อนวัตกรรมทางการศึกษาการประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา คณิตศาสตร์ ไม่กำหนดช่วงชั้น งานแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคกลาง ครั้งที่ 16 ณ ......

อ่านต่อ
การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา ปฐมวัย

การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา ปฐมวัย

ผลการแข่งขัน สื่อนวัตกรรมทางการศึกษาการประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา ปฐมวัย งานแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคกลาง ครั้งที่ 16 ณ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี......

อ่านต่อ

เผยแพร่สื่อนวัตกรรมทางการศึกษา วิชา คณิตศาสตร์

เผยแพร่สื่อนวัตกรรมทางการศึกษา วิชา คณิตศาสตร์ ผู้ที่สนใจสามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้ค่ะ https://www.krudj.com ...

อ่านต่อ

การพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครูในยุคดิจิทัล เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ชื่อเรื่อง การพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครูในยุคดิจิทัล เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา สำหรับโรงเรียนเทศบาลพัฒนา จังหวัดสระบุรี ผู้วิจัย......

อ่านต่อ

การพัฒนารูปแบบการชี้แนะและระบบพี่เลี้ยง เพื่อส่งเสริมทักษะด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครู

ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการชี้แนะและระบบพี่เลี้ยง เพื่อส่งเสริมทักษะด้านการจัดการเรียนรู้ เชิงรุกของครู โรงเรียนเทศบาลพัฒนา สังกัดกองการศึกษาเทศบาลเม......

อ่านต่อ

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ชื่อเรื่อง : การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับการสอนแบบ 5E และเทคนิค KWDL เพื่อส่งเสริมความสาม......

อ่านต่อ

การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ร้อยละ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ชื่อเรื่อง : การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ร้อยละ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ผู้รายงาน : นางสาวดอกเอี......

อ่านต่อ
รางวัลเหรียญทอง สื่อปฐมวัย

รางวัลเหรียญทอง สื่อปฐมวัย

รางวัลการแข่งขันสื่อ ระดับ ปฐมวัย สุพรรณบุรีวิชาการ 2562รางวัลเหรียญทอง ผู้เข้าแข่งขัน นางสาว มาริสา รุจิรัตน์...

อ่านต่อ
รางวัลสื่อปฐมวัย เมืองกาญจน์วิชาการ 61

รางวัลสื่อปฐมวัย เมืองกาญจน์วิชาการ 61

รางวัล เหรียญทองแดง การแข่งขัน สื่อปฐมวัยในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ เมืองกาญจน์วิชาการ 61 ครู มาริสา รุจิรัตน์ ...

อ่านต่อ
รางวัลหนึ่งแสนครูดี 2559

รางวัลหนึ่งแสนครูดี 2559

16 มกราคม 2559 ทางโรงเรียนแก่งคอยได้มีการจัดงานวันครูขึนโดยมีการมอบรางวัล หนึ่งแสนครูดี ซึ่งปีนี้ได้แก่ ครูภานพ มีศรี และรางวัลผู้บริหารดีเด่น ได้......

อ่านต่อ
การแข่งขัน โอ่งวิชาการ 58

การแข่งขัน โอ่งวิชาการ 58

การแข่งขันโอ่งวิชาการ 2558 17 - 19 มิถุนายน 2558รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันประกวดสื่อปฐมวัย ผู้เข้าร่วมแข่งขันครูภัทรภร จันทรางกูลครูอรพรรณ ภักดี ......

อ่านต่อ
รางวัลข้าราชการครูดีเด่น ปี 2558

รางวัลข้าราชการครูดีเด่น ปี 2558

สำหรับวันครู 16 มกราคม 2558 ได้มีการจัดมอบรางวัลที่โรงเรียนเแก่งคอย จังหวัดสระบุรีซึ่งภายในงาน มีตัวแทนคณะครูจากหลายโรงเรียนได้เข้าร่วมพิธีวันครู ซึ่ง......

อ่านต่อ
รางวัลหนึ่งแสนครูดี ปี 2558

รางวัลหนึ่งแสนครูดี ปี 2558

ผ่านไปแล้วกับงาน วันครู 16 มกราคม 2558 ทางสำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต 2ได้มอบรางวัลให้แก่ครูทั้ง 3 ท่านของโรงเรียนเทศบาลพัฒนา รางวัล ......

อ่านต่อ
รางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2555

รางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2555

รางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2555 มีคณะครูในโรงเรียนเทศบาลพัฒนาที่ได้รับรางวัลทั้งหมด 3 ท่านคือ 1.ครูดารุณี การะเกตุ2.ครูนาตยา รักดีศิริสัมพันธ์3.ครูว......

อ่านต่อ
รางวัลหนึ่งแสนครูดี และ ครูดีเด่น มกราคม 2557

รางวัลหนึ่งแสนครูดี และ ครูดีเด่น มกราคม 2557

วันที่ 16 มกราคม 2557 ทางอำเภอแก่งคอยได้มอบรางวัลหนึ่งแสนครูดีแก่ครูโรงเรียนเทศบาลพัฒนาทั้ง 3 ท่านดังนี้1) ครูสิรินทร์ทิพย์ สังข์ธูป2) ครูศิโรรัตน์ ทอ......

อ่านต่อ

พูดภาษาลาว

ฝึกพูดภาษาลาวต้อนรับอาเซียน - หมวดทักทาย คำศัพท์ คำอ่าน สวัสดี สะบายดี คุณสบายดีไหม สบายดีบ่ พบกันใหม่ เห็นกันใหม่ ขอ......

อ่านต่อ

พูดภาษาอินโดนีเซีย

ฝึกพูดภาษาอินโดนีเซียได้ที่นี่ - หมวดทักทาย คำศัพท์ คำอ่าน สวัสดีตอนเช้า เซลามัทปากิ สวัสดีตอนเที่ยง เซอลามัตเซียง สวัสดีตอน......

อ่านต่อ

พูดภาษาเวียดนาม

ฝึกพูดภาษาเวียดนามต้อนรับอาเซียน - หมวดทักทาย คำศัพท์ คำอ่าน สวัสดี ซินจ่าว อากาศดีจัง แด็ปเจิ่ย สบายดีไหม แอง/จิ/โอง/บ่าก๊......

อ่านต่อ

พูดภาษาจีน

ฝึกการสนทนาภาษาจีนสำหรับอาเซียน - หมวดทักทาย คำศัพท์ คำอ่าน สวัสดี หนี ห่าว อากาศดีจัง เทียน ชี เหิ่น ห่าว สบายดีไหม หนี ห......

อ่านต่อ

พูดภาษาฟิลิปปินส์

ฝึกสนทนาภาษาฟิลิปปินส์ต้อนรับอาเซียน - หมวดทักทาย คำศัพท์ คำอ่าน สวัสดี กูมูสต้า อากาศดีจัง มากันดัง พานาฮอน สบายดีไหม กู......

อ่านต่อ

พูดภาษาบรูไน

ฝึกพูดภาษาบรูไน หมวดทักทาย คำศัพท์ คำอ่าน สวัสดี ซาลามัด ดาตัง อากาศดีจัง สบายดีไหม อาปา กาบา พบกันใหม่ เบอจัมปา ลา......

อ่านต่อ

พูดภาษามาเลเซีย

ฝึกพูดภาษามาเลเซีย ไทย มาเลย์ คุณสบายดีไหม? Apa khabar? อรุณสวัสดิ์ Selamat pagi สวัสดียามบ่าย Selamat tengahari ลา......

อ่านต่อ

พูดภาษากัมพูชา

ฝึกสนทนาภาษากัมพูชาต้อนรับอาเซียน ภาษาท้องถิ่นของชาวอีสานตอนใต้ ของประเทศไทย หรือ เราเรียกชนกลุ่มนี้ว่า ขแมร์ ภาษาเขมร เป็นต้นกำเนิด มาจากภาษาขอม ซึ่......

อ่านต่อ

พูดภาษาพม่า

เรียนรู้ภาษาพม่าเบื้องต้น คำทักทาย (ภาษาพม่า : ภาษาไทย)มิงกะลาบา : สวัสดี (ใช้ได้ตลอดวัน)เจซูติน บาแด : ขอบคุณมากควินโละ บ่าหน่อ : ขอโทษ (Excuse me)ห......

อ่านต่อ

อาเซียนคืออะไร

อาเซียนคือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East AsianNations หรือ ASEAN) โดยการจัดตั้งในครั้งแรกมีจุดประสงค์เพื่อ ส่งเส......

อ่านต่อ
กิจกรรม  5 ส.เดือน มีนาคม 2558 ก่อนจบปีการศึกษา

กิจกรรม 5 ส.เดือน มีนาคม 2558 ก่อนจบปีการศึกษา

ภาพกิจกรรม 5ส. เดือนมีนาคม 2558 ก่อนปิดภาคเรียนที่ 2 ครับ โดยได้รับความร่วมมือจาก คณะครู นักเรียนและภารโรงครับ ...

อ่านต่อ
กิจกรรม  5 ส.เดือนกุมภาพันธ์ 2558

กิจกรรม 5 ส.เดือนกุมภาพันธ์ 2558

กิจกรรม 5ส ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558 โรงเรียนเทศบาลพัฒนา ...

อ่านต่อ
กิจกรรม  5 ส.ประจำเดือน ธันวาคม 2557

กิจกรรม 5 ส.ประจำเดือน ธันวาคม 2557

อัพเดทช้าหน่อย เนื่องจากติดสัญญาการเช่าซื้อพื้นทีเว็บ แต่เรายังอัพเดทเสมอครับ ...

อ่านต่อ
กิจกรรม 5 ส. เดือนพฤศจิกายน 2557

กิจกรรม 5 ส. เดือนพฤศจิกายน 2557

ภาพกิจกรรม 5 ส. การทำความสะอาด จัดระเบียบภายในโรงเรียน เดือนพฤศจิกายน 2557 ...

อ่านต่อ
กิจกรรม  5 ส.ประจำเดือน กันยายน 2557

กิจกรรม 5 ส.ประจำเดือน กันยายน 2557

มาแล้วครับภาพกิจกรรม 5 ส. ในโรงเรียนเทศบาลพัฒนาประจำเดือนกันยายน 2557 เรามีการจัดกิจกรรมในทุกวันครับ ...

อ่านต่อ
กิจกรรม  5 ส.ประจำเดือน สิงหาคม 2557

กิจกรรม 5 ส.ประจำเดือน สิงหาคม 2557

มาชมภาพกิจกรรม 5 ส.ประจำเดือนสิงหาคมครับ เรามีกิจกรรมการทำความสะอาดโรงเรียนทุกเช้านะครับ ...

อ่านต่อ
กิจกรรม 5 ส. เดือนกรกฎาคม 2557

กิจกรรม 5 ส. เดือนกรกฎาคม 2557

กิจกรรม 5 ส. ประจำเดือน กรกฎาคม เราอัพเดทเช่นเคยครับเพราะ โรงเรียนเทศบาลพัฒนา จะมีการจัดเวรประจำชั้น สำหรับการทำความสะอาดบริเวณต่างๆในโรงเรียนทุกช่วงเ......

อ่านต่อ
กิจกรรม  5 ส.ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2557

กิจกรรม 5 ส.ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2557

รวมภาพกิจกรรม 5 ส. ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2557 ...

อ่านต่อ
วันสิ่งแวดล้อมโลก นักเรียนโรงเรียนเทศบาลพัฒนาเก็บขยะในเขตชุมชน

วันสิ่งแวดล้อมโลก นักเรียนโรงเรียนเทศบาลพัฒนาเก็บขยะในเขตชุมชน

คณะครูพานักเรียนร่วมกันทำความสะอาดในโรงเรียนและรอบๆเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก5 มิถุนายน 2556 ...

อ่านต่อ
กิจกรรม 5 ส. ประจำเดือนมกราคม 2557

กิจกรรม 5 ส. ประจำเดือนมกราคม 2557

ภาพกิจกรรม 5 ส. ประจำเดือน มกราคม 2557 ในโรงเรียนเทศบาลพัฒนา ...

อ่านต่อ
การประเมินโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น

การประเมินโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น

ภาพการประเมิน LSS ของโรงเรียนเทศบาลพัฒนา...

อ่านต่อ
อบรมการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ปี 2561

อบรมการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ปี 2561

ภาพการอบรมปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาปี 2561 ที่ โรงเรียนเทศบาลพัฒนา ...

อ่านต่อ
อบรมผู้นำนักเรียนสุขภาพดี

อบรมผู้นำนักเรียนสุขภาพดี

ภาพการอบรมนักเรียน สำหรับการเป็นผู้นำให้แก่น้องๆในเรื่องสุขภาพปากที่ดีครับ ...

อ่านต่อ
ศึกษาดูงาน มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น 2557

ศึกษาดูงาน มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น 2557

วันที่ 1 สิงหาคม 2557 ทางคณะครูโรงเรียนเทศบาลพัฒนา ได้เดินทางไปดูงานมหกรรมวิขาการ 2557ที่เมืองทองธานี จ.นนทบุรี ...

อ่านต่อ
การอบรมปฏิบัติการ เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา

การอบรมปฏิบัติการ เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา

ทางโรงเรียนเทศบาลพัฒนา ได้ส่งคณะครูเจ้าร่วมการอบรม การใช้แท็บเล็ตสำหรับชั้นนักเรียนโดย มีครูที่เข้าร่วมอบรม คือ ครูพงศ์เทพ ครูพวงนภา และครูอัมรินทร์ ......

อ่านต่อ
อบรมเชิงปฏิบัติการ คุณธรรม จริยธรรมครู คุรุสภาเขต 2 สระบุรี

อบรมเชิงปฏิบัติการ คุณธรรม จริยธรรมครู คุรุสภาเขต 2 สระบุรี

อบรมเชิงปฏิบัติการ คุณธรรม จริยธรรมครู คุรุสภาเขต 2 สระบุรี ผู้มาอบรม ครูเหว่า นาตยา วันที่29 มิถุนายน 2013 ...

อ่านต่อ
คณะครูเทศบาลเมืองแก่งคอย ศึกษาดูงานที่เมืองทองธานี

คณะครูเทศบาลเมืองแก่งคอย ศึกษาดูงานที่เมืองทองธานี

คณะครูโรงเรียนเทศบาลพัฒนา ได้ไปศึกษาดูงานจากการสนับสนุนของกองการศึกษาเทศบาลเมืองแก่งคอยคณะครูได้เดินทางดูงานทั้งหมด 1 วันเต็มๆครับ ......

อ่านต่อ
ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน 2556

ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน 2556

งานพัฒนาบุคลากรใน โรงเรียนเทศบาลพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน ...

อ่านต่อ
ฉีดวัคซีน น้องๆชั้น ป.1

ฉีดวัคซีน น้องๆชั้น ป.1

วันที่ 9 กันยายน 2557 ทางกองสาธารณะสุข เทศบาลเมืองแก่งคอยได้ส่งเจ้าหน้าที่ทำการฉีดวัคซีนให้แก่น้องๆชั้น ป.1 ...

อ่านต่อ
การตรวจฟันและขูดหินปูน นักเรียนชั้น ป.6 ปี 2557

การตรวจฟันและขูดหินปูน นักเรียนชั้น ป.6 ปี 2557

ภาพการตรวจฟันและขูดหินปูน ของนักเรียนชั้น ป.6 โดยทางครูวิจิตร เป็นผู้พานักเรียนไปตรวจสุชภาพฟันเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ...

อ่านต่อ
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคบาดทะยัก

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคบาดทะยัก

ทางเจ้าหน้าที่ จากเทศบาลเมืองแก่งคอย ได้เข้ามาฉีดวรรคซีนให้แก่นักเรียน ในโรงเรียนเทศบาลพัฒนาเพื่อป้องกันโรคบาดทะยัก(Tetanus) สำหรับนักเรียนชั้น ป.1 แล......

อ่านต่อ
หยอดวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออก

หยอดวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออก

3 กรกฏาคม 2557แพทย์จากคณะโรงพยาบาลแก่งคอยมาหยอดวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออกแก่นักเรียนชั้นระดับอนุบาลและประถมศึกษาพร้อมทั้งมีการตรวจฟันในระดับชั้นอุนบา......

อ่านต่อ
เก็บกวาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อป้องกันโรคมือเท้าปากเปื่อย

เก็บกวาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อป้องกันโรคมือเท้าปากเปื่อย

ภาพการเก็บกวาด ทำความสะอาดครั้งใหญ่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยคณะครู เพื่อป้องกันโรค มือเท้าปากเปื่อยแก่นักเรียนจึงมีการเก็บกวาด และฆ่าเชื้อเพื่อการเรียน......

อ่านต่อ
ตรวจสุขภาพฟันนักเรียน โรงเรียนเทศบาลพัฒนา

ตรวจสุขภาพฟันนักเรียน โรงเรียนเทศบาลพัฒนา

11 มิถุนายน 2556 อนามัยอำเภอแก่งคอย ได้มีเจ้าหน้าที่ทันตแพทย์มาตรวจฟันนักเรียน ...

อ่านต่อ
นักศึกษาทันตแพทย์ จาก ม.ธรรมศาสตร์ ตรวจสุขภาพฟันของนักเรียน และแนะนำการแปรงฟัน

นักศึกษาทันตแพทย์ จาก ม.ธรรมศาสตร์ ตรวจสุขภาพฟันของนักเรียน และแนะนำการแปรงฟัน

นักศึกษาทันตแพทย์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้มาตรวจสุขภาพฟันของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลพัฒนาและได้ทำการวิจัยเพื่อดูแลช่องปากของนักเรีบยให้สะอาด ไม่มีฟั......

อ่านต่อ
ตรวจสุขภาพครู 22 สิงหาคม 2556

ตรวจสุขภาพครู 22 สิงหาคม 2556

22 สิงหาคม 2556 มีการตรวจสุขภาพครู น้ำหนัก ส่วนสูง ความดันโดยเจ้าหน้าที่จาก อนามัยแก่งคอยและ ครูวิจิตร ผู้ประสานงาน ...

อ่านต่อ
อนามัยอำเภอแก่งคอย แจกยาฆ่าพยาธิให้แก่นักเรียน

อนามัยอำเภอแก่งคอย แจกยาฆ่าพยาธิให้แก่นักเรียน

อนามัยแก่งคอย มาแจกยาฆ่าพยาธิให้แก่นักเรียน เพื่อสุขภาพโดยครูประจำชั้นเป็นผู้ดูแล ครูวิจิตร เป็นเจ้าของโครงการ ...

อ่านต่อ
การประกวดวาดภาพระบายสี ป.1-3  รอบระดับประเทศที่ทุ่งส่งวิชาการ 65

การประกวดวาดภาพระบายสี ป.1-3 รอบระดับประเทศที่ทุ่งส่งวิชาการ 65

การประกวดวาดภาพระบายสี รอบระดับประเทศ ตัวแทนภาคกลางมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ครั้งที่ 12 เทศบาลเมืองทุ่งสง โรงเรียนเทศบาลพัฒนา สังกัดเทศบาลเมือง......

อ่านต่อ
การประกวดวาดภาพระบายสี ป.1-3

การประกวดวาดภาพระบายสี ป.1-3

ผลการแข่งขัน ศิลปะการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 งานแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคกลาง ครั้งที่ 16 ณ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ประจำปีการศึกษา 2565ณ เทศบาลเมือ......

อ่านต่อ
การประกวดวาดภาพระบายสี ป.4-6

การประกวดวาดภาพระบายสี ป.4-6

ผลการแข่งขัน ศิลปะการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 งานแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคกลาง ครั้งที่ 16 ณ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ประจำปีการศึกษา 2565ณ เทศบาลเมือ......

อ่านต่อ
โครงงานศิลปะ ป.4-ป.6

โครงงานศิลปะ ป.4-ป.6

ผลการแข่งขัน โครงงานโครงงานศิลปะ ป.4-ป.6 งานแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคกลาง ครั้งที่ 16 ณ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ประจำปีการศึกษา 2565ณ เทศบาลเมืองส......

อ่านต่อ
โครงงานสังคสุพรมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ป.4-ป.6

โครงงานสังคสุพรมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ป.4-ป.6

ผลการแข่งขัน โครงงานโครงงานสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ป.4-ป.6 งานแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคกลาง ครั้งที่ 16 ณ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ประจำปีการศึก......

อ่านต่อ
การวาดภาพระบายสี ปฐมวัย

การวาดภาพระบายสี ปฐมวัย

ผลการแข่งขัน อนุบาล1-3การวาดภาพระบายสี ปฐมวัย งานแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคกลาง ครั้งที่ 16 ณ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ประจำปีการศึกษา 2565ณ เทศบาลเ......

อ่านต่อ
การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ป.4-ป.6

การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ป.4-ป.6

ผลการแข่งขัน ภาษาไทยการแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ป.4-ป.6 งานแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคกลาง ครั้งที่ 16 ณ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ประจำปีการศึกษา 2565......

อ่านต่อ
การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ป.1-ป.3

การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ป.1-ป.3

ผลการแข่งขัน ภาษาไทยการแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ป.1-ป.3 งานแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคกลาง ครั้งที่ 16 ณ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ประจำปีการศึกษา 2565......

อ่านต่อ
การประกวดแข่งขันตอบปัญหาคุณธรรม ป.4-ป.6

การประกวดแข่งขันตอบปัญหาคุณธรรม ป.4-ป.6

ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมการประกวดแข่งขันตอบปัญหาคุณธรรม ป.4-ป.6 งานแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคกลาง ครั้งที่ 16 ณ เทศบาลเมืองสุพรรณ......

อ่านต่อ
การแข่งขันโรงเรียนคนเก่งท้องถิ่น 2562

การแข่งขันโรงเรียนคนเก่งท้องถิ่น 2562

โรงเรียนได้รับเป็นตัวแทนของเทศบาลเมืองแก่งคอย และชนะเข้ารอบระดับประเทศ ในการแข่งขันโครงการคนเก่งโรงเรียนท้องถิ่น ปี 2562 ที่จ.ร้อยเอ็ดวิชาวิทยาศาสตร์ ......

อ่านต่อ
การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรม สระบุรี เขต 2 ปี 2562

การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรม สระบุรี เขต 2 ปี 2562

รางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ภาคกลางสระบุรี เขต 2การประกวดวาดภาพระบายสี ชั้น ป.4-6 หัวข้อ สิ่งแวดล้อมไทยในอนาคต รายชื่อนักเรียน ด.ญ.กวิน......

อ่านต่อ
รางวัลเหรียญทอง ประกวดกล่าวคำอาราธนาถวายทาน

รางวัลเหรียญทอง ประกวดกล่าวคำอาราธนาถวายทาน

รางวัลเหรียญทองระดับประเทศ การประกวดกล่าวคำอาราธนาถวายทาน MCU Contest มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร.) อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเ......

อ่านต่อ
รางวัลเหรียญเงิน โครงงานปฐมวัย

รางวัลเหรียญเงิน โครงงานปฐมวัย

รางวัลเหรียญเงิน การประกวดโครงงานปฐมวัยในการแข่งขัน สุพรรณบุรีวิชาการ มหกรรมวิชาการภาคกลาง โรงเรียนการปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2562 รายชื่อนักเรีนยน ด.......

อ่านต่อ
รางวัลเหรียญทอง ประกวดวาดภาพระบายสี ชั้น ป.4-6

รางวัลเหรียญทอง ประกวดวาดภาพระบายสี ชั้น ป.4-6

รางวัลเหรียญทอง การประกวดวาดภาพระบายสี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 หัวข้อ เยาวชนรุ่นใหม่มีจิตใจอาสาในการแข่งขัน สุพรรณบุรีวิชาการ มหกรรมวิชาการภาคกลา......

อ่านต่อ
รางวัลเหรียญเงิน โครงงานสังคมศึกษา

รางวัลเหรียญเงิน โครงงานสังคมศึกษา

รางวัลเหรียญเงิน ประกวดโครงงานสังคมศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6ในการแข่งขัน สุพรรณบุรีวิชาการ มหกรรมวิชาการภาคกลาง โรงเรียนการปกครองส่วนท้องถิ่น......

อ่านต่อ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 สุนทรพจน์ ภาษาไทย

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 สุนทรพจน์ ภาษาไทย

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การประกวดสุนทรพจน์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6ในการแข่งขัน สุพรรณบุรีวิชาการ มหกรรมวิชาการภาคกลาง โรงเรียนการปกครองส่วนท้......

อ่านต่อ
รางวัลเหรียญทองแดง คัดลายมือ มหกรรมวิชาการภาคกลาง

รางวัลเหรียญทองแดง คัดลายมือ มหกรรมวิชาการภาคกลาง

รางวัลเหรียญทองแดง การประกวดคัดลายมือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6ในการแข่งขัน สุพรรณบุรีวิชาการ มหกรรมวิชาการภาคกลาง โรงเรียนการปกครองส่วนท้องถิ่น ปี......

อ่านต่อ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ประกวดบรรยายธรรม

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ประกวดบรรยายธรรม

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี, อ่างทองและวัดพนัญเชิงวรวิหาร จัดโครงการประกวดบรรยายธรรม ระดับภาคณะสงฆ์ ......

อ่านต่อ
การประกวดโครงงานสังคมศึกษา ป.4-6 เมืองกาญจน์วิชาการ 61

การประกวดโครงงานสังคมศึกษา ป.4-6 เมืองกาญจน์วิชาการ 61

รางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 5 การรประกวดโครงงานสังคมศึกษา ชั้น ป.4-6 ...

อ่านต่อ
การประกวดคัดลายมือ เมืองกาญจน์วิชาการ 61

การประกวดคัดลายมือ เมืองกาญจน์วิชาการ 61

รางวัล เหรียญทองแดง การประกวดคัดลายมือ เมืองกาญจน์วิชาการ 61 ...

อ่านต่อ
การประกวดวาดภาพระบายสี เมืองกาญจน์วิชาการ 61

การประกวดวาดภาพระบายสี เมืองกาญจน์วิชาการ 61

รางวัล เหรียญทองยอดเยี่ยม รองชนะเลิศ การแข่งขันประกวดวาดภาพระบายสี ชั้นป.4-6ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ เมืองกาญจน์วิชาการ 61 นักเรียนผู้เข้าแข่งขันด......

อ่านต่อ
งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา

งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา

งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดา สยามบรมราชกุมารี วันที่ 18 กันยา......

อ่านต่อ
การแข่งขัน โอ่งวิชาการ 58

การแข่งขัน โอ่งวิชาการ 58

การแข่งขันโอ่งวิชาการ 58 ที่ราชบุรี ซึ่งปีนี้ทางโรงเรียนเทศบาลได้ชนะรอบคัดเลือกได้เป็นตัวแทน 4 ประเภทการแข่งขัน (ของนักเรียน 3 และครู 1 ) และชนะบายไม......

อ่านต่อ
การแข่งขันหัวหินวิชาการ 57

การแข่งขันหัวหินวิชาการ 57

การแข่งขันหัวหินวิชาการ การแข่งขันประกวดวาดภาพระบายสี ระดับชั้นป.1-3 รางวัลเหรียญทองแดงในหัวข้อ "โลกสวยด้วยมือเรา" (จับฉลากสุ่ม) 1. ด.ญ. สาริศา สิริเ......

อ่านต่อ
รางวัลชนะเลิศ มหกรรมวิชาการรอบคัดเลือกระดับเทศบาล

รางวัลชนะเลิศ มหกรรมวิชาการรอบคัดเลือกระดับเทศบาล

รางวัลชนะเลิศในการแข่งขันมหากรรมวิชาการรอบคัดเลือกระดับเทศบาล สำหรับโรงเรียนเทศบาลพัฒนาเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2558 มีดังนี้ 1. รางวัลชนะเลิศ สื่อ นวัต......

อ่านต่อ
รางวัลชมเชยอันดับ 1 การแข่งขันสวดมนต์หมู่

รางวัลชมเชยอันดับ 1 การแข่งขันสวดมนต์หมู่

การแข่งขันสวดมนต์หมู่ บูชาพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ รอบชิงชนะเลิศ จังหวัดสระบุรีผลการแข่งขัน รางวัลชมเชยอันดับที่ 1 ครูผู้ฝึกสอน ครูรัชนี ค่ายสงครามผู้......

อ่านต่อ
การแข่งขันทักษะทางวิชาการ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ทางโรงเรียนได้พานักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โดย ครูดอกเอี้ยงและครูศิโรรัตน์เป็นผู้ฝึกสอนนักเรียน ซึงได้รางวัลทั......

อ่านต่อ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ 2557

การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ 2557

การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับภาค การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 ภาคกลางและภาคตะวันออก ณ จังหวัดนนทบุรีทางโร......

อ่านต่อ
รางวัลเหรียญทองแดง กรีฑาหญิง 100 เมตร

รางวัลเหรียญทองแดง กรีฑาหญิง 100 เมตร

รางวัลเหรียญทองแดง ประเภทกรีฑา 100 เมตรหญิงด.ญ. ฐานิดา เถื่อนอารีย์รักษ์ ครูผู้สอน ครูสิทธิไท โสมพงษ์ ในการแข่งขันกีฬาระหว่างนักเรียนสังกัดเทศบาลเมือ......

อ่านต่อ
รางวัลชนะเลิศการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์

รางวัลชนะเลิศการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์

การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ รางวัลชนะเลิศเหรียญทองอันดับ1 การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64ระดับเขต ครูผู้ฝึกสอน ครูภานพ มีศรี ......

อ่านต่อ
เหรียญเงิน การสอบแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล

เหรียญเงิน การสอบแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล

การแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ในการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2557 รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษาโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ส......

อ่านต่อ
รางวัลเหรียญทอง 2 เหรียญทองแดง 1 การแข่งขันกีฬาปกครองส่วนท้องถิ่น จ.กาญจบุรี ประเภทกรีฑา

รางวัลเหรียญทอง 2 เหรียญทองแดง 1 การแข่งขันกีฬาปกครองส่วนท้องถิ่น จ.กาญจบุรี ประเภทกรีฑา

การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกาญจนบุรี รอบระดับภาคระหว่างวันที่ 19 - 28 ธันวาคม 2555 ประเภทการแข่งขัน วิ่ง200-100ม. กีฬานักเ......

อ่านต่อ
รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันกีฬาการปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครปฐม ปี 2554

รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันกีฬาการปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครปฐม ปี 2554

การแข่งขันวิ่งประเภท 100 เมคร รางวัลเหรียญทองแดงเด็กหญิงอชิรญา ช้างแก้ว นักเรียนโรงเรียนเทศบาลพัฒนา ครูผู้ฝึกสอน ครูสิทธิไท โสมพงษ์ ......

อ่านต่อ
 ประกวดวาดภาพระดับชั้นประถมศึกษา เขตเทศบาลเมืองแก่งคอย

ประกวดวาดภาพระดับชั้นประถมศึกษา เขตเทศบาลเมืองแก่งคอย

การประกวดวาดภาพระบายสีชอล์ก สำหรับช่วงชั้นประถมศึกษาตอนปลายในหัวข้อ ASEANนักเรียนผู้เข้าร่วมประกวด1. เด็กหญิงศิริรัตน์ ดีเอม2. เด็กชาย จรัสสิน คงชาญแพ......

อ่านต่อ
รางวัลรองชนะเลิศ การประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะร

รางวัลรองชนะเลิศ การประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะร

การประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะรอบชิงชนะเลิศ ชิงโล่ห์เกียรติยศและของรางวัลโดยคณะสงฆ์อำเภอแก่งคอย วันที่ 28 มกราคม 2557 ที่วัดแก่งป่าสักโรงเรียน เทศบา......

อ่านต่อ
รางวัลรองชนะเลิศ การประกวดพูดสุนทรพจน์

รางวัลรองชนะเลิศ การประกวดพูดสุนทรพจน์

รางวัลรองชนะเลิศประกวดพูดสุทรพจน์ จังหวัดสระบุรี ครูผู้สอน ครูรัชนี ค่ายสงครามนักเรียนที่ร่วมการแข่งขัน ด.ญ.จิตราภรณ์ สุขสว่าง ...

อ่านต่อ
รางวัลชมเชยการประกวดภาพถ่ายของกระทรวงศิลปะและวัฒนธรรม

รางวัลชมเชยการประกวดภาพถ่ายของกระทรวงศิลปะและวัฒนธรรม

ครูผู้ฝึกสอน ครูพงศ์เทพ เพ็ญเพียรนักเรียนที่ร่วมแข่งขัน ด.ช. วีระพล จินดาเนตร(ภาพนักเรียน ภาพหัวเรื่อง) ภาพต้นฉบับ ...

อ่านต่อ
รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน ระบำมาตรฐาน ระดับเขตอำเภอแก่งคอย

รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน ระบำมาตรฐาน ระดับเขตอำเภอแก่งคอย

ครูผู้ฝึกสอน ครูภานพ มีศรี ได้รับเหรียญทองในการแข่งขันและเป็นตัวแทนไปแข่งระดับภาค ...

อ่านต่อ
รางวัลเหรียญเงิน งานศิลปหัตถกรรมระดับภาคกลางและภาตะวันออก ครั้งที่ ๖๓

รางวัลเหรียญเงิน งานศิลปหัตถกรรมระดับภาคกลางและภาตะวันออก ครั้งที่ ๖๓

งานศิลปหัตถกรรมระดับภาคกลางและภาตะวันออก ครั้งที่ ๖๓กิจกรรมการแข่งขันระบำมาตรฐานได้รางวัลเหรียญเงิน ลำดับที่ ๑๑ครูผู้สอน ครูภานพ มีศรี ...

อ่านต่อ
view