สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

พูดภาษาลาว

ฝึกพูดภาษาลาวต้อนรับอาเซียน - หมวดทักทาย คำศัพท์ คำอ่าน สวัสดี สะบายดี คุณสบายดีไหม สบายดีบ่ พบกันใหม่ เห็นกันใหม่ ขอ......

อ่านต่อ

พูดภาษาอินโดนีเซีย

ฝึกพูดภาษาอินโดนีเซียได้ที่นี่ - หมวดทักทาย คำศัพท์ คำอ่าน สวัสดีตอนเช้า เซลามัทปากิ สวัสดีตอนเที่ยง เซอลามัตเซียง สวัสดีตอน......

อ่านต่อ

พูดภาษาเวียดนาม

ฝึกพูดภาษาเวียดนามต้อนรับอาเซียน - หมวดทักทาย คำศัพท์ คำอ่าน สวัสดี ซินจ่าว อากาศดีจัง แด็ปเจิ่ย สบายดีไหม แอง/จิ/โอง/บ่าก๊......

อ่านต่อ

พูดภาษาจีน

ฝึกการสนทนาภาษาจีนสำหรับอาเซียน - หมวดทักทาย คำศัพท์ คำอ่าน สวัสดี หนี ห่าว อากาศดีจัง เทียน ชี เหิ่น ห่าว สบายดีไหม หนี ห......

อ่านต่อ

พูดภาษาฟิลิปปินส์

ฝึกสนทนาภาษาฟิลิปปินส์ต้อนรับอาเซียน - หมวดทักทาย คำศัพท์ คำอ่าน สวัสดี กูมูสต้า อากาศดีจัง มากันดัง พานาฮอน สบายดีไหม กู......

อ่านต่อ

พูดภาษาบรูไน

ฝึกพูดภาษาบรูไน หมวดทักทาย คำศัพท์ คำอ่าน สวัสดี ซาลามัด ดาตัง อากาศดีจัง สบายดีไหม อาปา กาบา พบกันใหม่ เบอจัมปา ลา......

อ่านต่อ

พูดภาษามาเลเซีย

ฝึกพูดภาษามาเลเซีย ไทย มาเลย์ คุณสบายดีไหม? Apa khabar? อรุณสวัสดิ์ Selamat pagi สวัสดียามบ่าย Selamat tengahari ลา......

อ่านต่อ

พูดภาษากัมพูชา

ฝึกสนทนาภาษากัมพูชาต้อนรับอาเซียน ภาษาท้องถิ่นของชาวอีสานตอนใต้ ของประเทศไทย หรือ เราเรียกชนกลุ่มนี้ว่า ขแมร์ ภาษาเขมร เป็นต้นกำเนิด มาจากภาษาขอม ซึ่......

อ่านต่อ

พูดภาษาพม่า

เรียนรู้ภาษาพม่าเบื้องต้น คำทักทาย (ภาษาพม่า : ภาษาไทย)มิงกะลาบา : สวัสดี (ใช้ได้ตลอดวัน)เจซูติน บาแด : ขอบคุณมากควินโละ บ่าหน่อ : ขอโทษ (Excuse me)ห......

อ่านต่อ

อาเซียนคืออะไร

อาเซียนคือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East AsianNations หรือ ASEAN) โดยการจัดตั้งในครั้งแรกมีจุดประสงค์เพื่อ ส่งเส......

อ่านต่อ

ครูอัจ รัตนาภรณ์ ทองศิริ

แนะนำครูอัจ รัตนาภรณ์ ทองศิริ ชื่อ :นางสาวรัตนาภรณ์ ทองศิริ ชื่อเล่น: อัจ เกิด: 13 พฤษภาคม การศึกษา ระดับประถมศึกษา - โรงเรียนวัดเตาป......

อ่านต่อ

ครูผา จิรัชญา คำตัน

แนะนำครูผา จิรัชยา คำตัน ชื่อ: จิรัชยา คำตันชื่อเล่น : ครูผาเกิด : 9 พฤษภาคมครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พูดคุยกับครูผาได้ที่บอร์ดศูนย์พัฒนาเด็......

อ่านต่อ

ครูกวาง จีรวรรณ ศรีบัณฑิตบวร

แนะนำ ครูกวาง จีรวรรณ ศรีบัณฑิตบวร ชื่อ : จีราวรรณ ศรีบัณฑิตบวรชื่อเล่น : กวางเกิด : 18 กันยายนครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแก่งคอย พูดคุ......

อ่านต่อ

ครูดาว ธารทิพย์ ดาวเรือง

แนะนำครูดาว ธารทิพย์ เรืองดาว ชื่อ ธารทิพย์ เรืองดาวชื่อเล่น ดาวเกิด 21 พฤศจิกายนครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พูดคุยกับครูดาวได้ที่บอร์ดศูนย์พัฒนาเ......

อ่านต่อ

ครูนุ่น พรมฤทัย เหมือนแม้น

แนะนำ ครูนุ่น พรมฤทัย ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูนุ่น หรือ ครูพรมฤทัย เหมือนแม้น เกิดวันที่ 27 พฤศจิกายน ตำแหน่งครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก......

อ่านต่อ

ครูต๋อม พยอม คิ้วเที่ยง

แนะนำครูต๋อม ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแก่งคอย คุณครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแก่งคอย ในโรงเรียนเทศบาลพัฒนา มีชื่อจริงว่า นางพยอม......

อ่านต่อ

ครูหวาน อรพรรณ ภักดี

แนะนำครูหวาน ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูอรพรรณ ภักดี หรือครูหวาน เกิดเมื่อวันที่ 17 เมษายน คำคมที่ชอบ"แค่ไม่ทุกข์ก็สุขแล้ว" ส่วนการศึกษาน......

อ่านต่อ

ครูก้อย ปณิศา ทองโศก

ครูปาณิศา ทองโศก ครู คศ.1 เด็กๆเรียกกันว่า ครูก้อยเล็ก(เนื่องจากมีครูก้อยสองคน) เป็นครูหัวหน้าศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองแก่งคอย เก......

อ่านต่อ

ครูเป้ อรพิน แก้วกระจ่าง

แนะนำครูเป้ อรพิน แก้วกระจ่าง ชื่อ : อรพิน แก้วกระจ่างชื่อเล่น : เป้เกิด : 25 พฤศจิกายน การศึกษาปวช. : ก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมาปวส.......

อ่านต่อ

ครูน้อย วชิราภรณ์

แนะนำครู วชิราภรณ์ แสงจันทร์ ชื่อวชิราภรณ์ แสงจันทร์ ชื่อเล่น น้อย เกิด 23 กรกฎาคม สอนวิชา ศิลปะ การศึกษา มัธยม โรงเรียนสองคอนวิทยาคม ป......

อ่านต่อ

ครูแป้ง สุนิสา พรชัย

ครูแป้ง สุนิสา พรชัย ครูแป้ง ครูประจำชั้นอนุบาล โรงเรียนเทศบาลพัฒนา และยังเป็นถึงศิษย์เก่าที่จบมาจากที่โรงเรียนแห่งนี้ ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งสอ......

อ่านต่อ

ครูเอื้อมเดือน ศิริสุข

แนะนำครูเอื้อมเดือน ครูเอื้อมเดือน ศิริสุข ครูประจำชั้นระดับอนุบาล เด็กๆมักจะเรียกกันว่า ครูเดือน เกิดเมื่อวันที่ 20 มีนาคมส่วนการศึกษา จบการ......

อ่านต่อ

ครูชมพู่ ภัทรภร จันทรางกูร

แนะนำครูชมพู่ ชื่อ : ภัทรภร จันทรางกูรชื่อเล่น : ชมพู่เกิด : 7 มีนาคมตำแหน่ง : ครู คศ. 2สอนวิชา :ครูประจำชั้นอนุบาล การศึกษามัธยมศึกษาตอนป......

อ่านต่อ

ครูแอ๊ป พิจิกา ถนัดค้า

แนะนำ ครูแอ็ป พิจิกา ถนัดค้า ชื่อ : นางสาวพิจิกา ถนัดค้าชื่อเล่น : แอ๊ปเกิด : 20 พฤศจิกายนวิชาที่สอน : การศึกษาปฐมวัย(อนุบาลปีที่ 1 - 3 ) หน......

อ่านต่อ

ครูนี สุทธินี ครพิทักษ์

แนะนำครูนี สุทธินี ครพิทักษ์ ชื่อ : สุทธินี ครพิทักษ์ชื่อเล่น : นีเกิด : 6 พฤศจิกายนวิชาที่สอน : อนุบาล 1-3ครูประจำชั้นอนุบาล พูดคุยกับครูนี......

อ่านต่อ

ครูรุ้ง สายรุ่ง คำวงค์

แนะนำครูรุ้ง ครูโรงเรียนเทศบาลพัฒนา ครูสายรุ่ง คำวงค์ หรือเรียกสั้นๆว่า ครูรุ้ง เกิดเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน จบปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ......

อ่านต่อ

ครูปู ณิษชากาญจน์ ต่วนเย็น

แนะนำครูปู ณิษชากาญจน์ ต่วนเย็น ชื่อจริง นางณิษชากาญจน์ ต่วนเย็นชื่อเล่น ปูนิ่มเกิด 4 มิถุนายนสอนวิชา สังคมศึกษา การงานอาชีพและเทคโนโลยีหน้......

อ่านต่อ

ครูป๋อม อัมรินทร์ รักดีศิริสัมพันธ์

แนะนำครูป๋อม อัมรินทร์ ครูป๋อม ชื่อจริงว่า อัมรินทร์ รักดีศิริสัมพันธ์ เป็นหลานของครูเหว่านาตยา ครูป๋อมเกิดเมื่อวันที่ 21 กันยายน และจบการศึก......

อ่านต่อ

ครูปุ้ม สิทธิไท โสมพงษ์

แนะนำ ครูปุ้ม สิทธิไท โสมพงษ์ ชื่อจริง : นายสิทธิไท โสมพงษ์ ชื่อเล่น: ปุ้ม เกิด : 2 ธันวาคม วิชาที่สอน : สุขศึกษาและพละศึกษา หน้าที่อื่นท......

อ่านต่อ

ครูแป๋ม รัชนี อินทศร

แนะนำ ครูแป๋ม รัชนี ครูตำแหน่ง คศ.2 ครูแป๋มรัชนี อินทศรครูวิชาดนตรี และพระพุทธศาสนา ประจำโรงเรียนเทศบาลพัฒนา สอนเกี่ยวกับ ศิลปะ ดนตรี และการ......

อ่านต่อ

ครูโบว์ สุดใจ เลี้ยงอยู่

แนะนำครู โบว์ สุดใจ ครูตำแหน่ง คศ.3 มีชื่อจริงว่า สุดใจ เลี้ยงอยู่ หรือนักเรียนมักเรียกกันว่า ครูโบว์วิชาที่สอน คอมพิวเตอร์ และภาษาอังกฤษ ซ......

อ่านต่อ

ครูดอกเอี้ยง จันเสนา

แนะนำครู ดอกเอี้ยง จันเสนา ครูดอกเอี้ยง ครูตำแหน่ง คศ.1 ประจำโรงเรียนเทศบาลพัฒนา สอนวิชา คณิตศาสตร์เกิดเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม และจบการศึกษาจา......

อ่านต่อ

ครูวันทนา ศรีขัดเค้า

แนะนำตัว ครูวันทนา ศรีขัดเค้า ครูพละแห่งโรงเรียนเทศบาลพัฒนา(ครูคศ.1) เด็กๆเรียกว่า ครูนา ซึ่งวิชาที่ครูนาสอนอยู่ คือ พละ สุขศึกษา และ ลูกเสือ......

อ่านต่อ

ครูปู สมฤทัย สายเสมา

ขอแนะนำครู ปู สมฤทัย สายเสมา ชื่อ : สมฤทัย สายเสมาชื่อเล่น : ปูเกิดวันที่ : 31 สิงหาคมสอนวิชา : วิทยาศาสตร์หน้าที่อื่นๆ : ครูประจำชั้น การ......

อ่านต่อ

ครูเปิ้ล พวงนภา ภักดี

แนะนำ ครูเปิ้ล พวงนภา โรงเรียนเทศบาลพัฒนา ครูเปิ้ล มีชื่อจริงว่า พวงนภา ภักดี เกิดเมื่อวันที่ 24 เมษายน และจบการศึกษาจาก มหาวิทยาลัย รามคำแหง......

อ่านต่อ

ครูเหว่า นาตยา รักดีศิริสัมพันธ์

แนะนำ ครูเหว่า นาตยา โรงเรียนเทศบาลพัฒนา ครูตำแหน่ง คศ.2 มีชื่อจริงว่า นาง นาตยา รักดีศิริสัมพันธ์ หรือที่เด็กๆเรียกกันว่า ครูเหว่า เกิดเมื่......

อ่านต่อ

ครูวิจิตร พรมสอน

แนะนำครูวิจิตร โรงเรียนเทศบาลพัฒนา ครูวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ชื่อจริงว่า นางวิจิตร พรมสอน ครูประจำการคศ.2 โรงเรียนเทศบาลพัฒนา มีชื่อเล......

อ่านต่อ

ครูจุ๊บแจง กนกวรรณ คำงาม

แนะนำครูจุ๊บแจง ครูโรงเรียนเทศบาลพัฒนา ชื่อ : กนกวรรณ คำงาม ชื่อเล่น : จุ๊บแจง เกิดวันที่ : 29 มกราคม 2557 วิชาที่สอน : คณิตศาสตร์ หน้า......

อ่านต่อ

ครูอ้อม ดารุณี การะเกตุ

แนะนำ ครูอ้อม ดารุณี โรงเรียนเทศบาลพัฒนา ครูอ้อม มีชื่อจริงว่า นาวสาว ดารุณี การะเกตุ ครูตำแหน่ง คศ.2 โรงเรียนเทศบาลพัฒนา เป็นครูประจำชั้น ป.......

อ่านต่อ

ครูเมย์ ธนพร สว่างอารมณ์

แนะนำครูเมย์ ธนพร ย้ายออกไปรับราชการแล้ว ชื่อจริงคือ นางสาวธนพร สว่างอารมณ์ ชื่อเล่นว่า เมย์ เด็กเกียรตินิยมจาก มหาวิทยาลัยบูรพา ดำรงค์ตำแหน่......

อ่านต่อ

ผู้อำนวยการ สุรพล ปากอุตสาห์

ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลพัฒนา ผอ.โรงเรียนเทศบาลพัฒนา ชื่อจริงๆว่า นายสุรพล ปากอุส่าห์ เกิดเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน จบการศึกษาจาก มหาวิทยาลัย......

อ่านต่อ

ครูเพ็ญศรี สาระเดช

แนะนำ ครูเพ็ญศรี โรงเรียนเทศบาลพัฒนา ชื่อ นางเพ็ญศรี สาระเดชชื่อเล่น เพ็ญเกิดวันที่ 10 กันยายนวิชาที่สอน ระดับชั้นอนุบาล หน้าที่อื่นๆ- หัวหน......

อ่านต่อ

ครูสุภาพร เหลี่ยมสมบัติ

ครูสุภาพร เหลี่ยมสมบัติ ครูประจำวิชาภาษาไทย ชื่อจริงว่า นางสุภาพร เหลี่ยมสมบัติ ตำแหน่งครู คศ.3เด็กนักเรียนมักเรียนกกันว่า ครูสุ เป็นครูประจำ......

อ่านต่อ

ครูศิโรรัตน์ ทองจำรูญ

ครูศิโรรัตน์ ทองจำรูญ ครูสอนวิชาวิทยาศาสตร์ เด็กนักเรียนเรียกว่า ครูโร เกิดวันที่ 18 กันยายนรับผิดชอบเป็นครุประจำชั้น และกิจกรรมเกี่ยวกับวิชา......

อ่านต่อ

ครูก้อย สิรินทร์ทิพย์ สังข์ธูป

แนะนำครูก้อย สิรินทร์ทิพย์ สังข์ธูป ชื่อ : นางสาวสิรินทิพย์ สังข์ธูปชื่อเล่น : ก้อยเกิด : 7 พฤศจิกายน 2524ตำแหน่ง : ครูคศ.2วิชาที่สอน : ครูปร......

อ่านต่อ

ครูต้อย รัชนี ค่ายสงคราม

แนะนำตัว ครูรัชนี ค่ายสงคราม ครูประจำการ คศ.4 โรงเรียนเทศบาลพัฒนา สอนวิชา สังคมศึกษา มีชื่อจริงว่า ครูรัชนี ค่ายสงคราม หรือชื่อเล่นว่า ครูต้อ......

อ่านต่อ

ครูรุจ ภานพ มีศรี

แนะนำครูรุจ ภานพ ครูสอนวิชานาฏศิลป์- ดนตรี ประจำโรงเรียนเทศบาลพัฒนา ตำแหน่ง ครูประจำการคศ.1จบการศึกษาจากวิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี รักในการรำไทยเ......

อ่านต่อ

ครูเฟี้ยต พงศ์เทพ เพ็ญเพียร

แนะนำ ครูพงศ์เทพ เพ็ญเพียร ชื่อ: พงศ์เทพ เพ็ญเพียรชื่อเล่น: เฟี้ยตเกิด: 19 ธันวาคมราศี: ธนูสอนวิชา: ศิลปะ ลูกเสือ และ เสริมอังกฤษหน้าที่อื่นๆ......

อ่านต่อ
รางวัลสื่อปฐมวัย เมืองกาญจน์วิชาการ 61

รางวัลสื่อปฐมวัย เมืองกาญจน์วิชาการ 61

รางวัล เหรียญทองแดง การแข่งขัน สื่อปฐมวัยในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ เมืองกาญจน์วิชาการ 61 ครู มาริสา รุจิรัตน์ ...

อ่านต่อ
รางวัลหนึ่งแสนครูดี 2559

รางวัลหนึ่งแสนครูดี 2559

16 มกราคม 2559 ทางโรงเรียนแก่งคอยได้มีการจัดงานวันครูขึนโดยมีการมอบรางวัล หนึ่งแสนครูดี ซึ่งปีนี้ได้แก่ ครูภานพ มีศรี และรางวัลผู้บริหารดีเด่น ได้......

อ่านต่อ
การแข่งขัน โอ่งวิชาการ 58

การแข่งขัน โอ่งวิชาการ 58

การแข่งขันโอ่งวิชาการ 2558 17 - 19 มิถุนายน 2558รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันประกวดสื่อปฐมวัย ผู้เข้าร่วมแข่งขันครูภัทรภร จันทรางกูลครูอรพรรณ ภักดี ......

อ่านต่อ
รางวัลข้าราชการครูดีเด่น ปี 2558

รางวัลข้าราชการครูดีเด่น ปี 2558

สำหรับวันครู 16 มกราคม 2558 ได้มีการจัดมอบรางวัลที่โรงเรียนเแก่งคอย จังหวัดสระบุรีซึ่งภายในงาน มีตัวแทนคณะครูจากหลายโรงเรียนได้เข้าร่วมพิธีวันครู ซึ่ง......

อ่านต่อ
รางวัลหนึ่งแสนครูดี ปี 2558

รางวัลหนึ่งแสนครูดี ปี 2558

ผ่านไปแล้วกับงาน วันครู 16 มกราคม 2558 ทางสำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต 2ได้มอบรางวัลให้แก่ครูทั้ง 3 ท่านของโรงเรียนเทศบาลพัฒนา รางวัล ......

อ่านต่อ
รางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2555

รางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2555

รางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2555 มีคณะครูในโรงเรียนเทศบาลพัฒนาที่ได้รับรางวัลทั้งหมด 3 ท่านคือ 1.ครูดารุณี การะเกตุ2.ครูนาตยา รักดีศิริสัมพันธ์3.ครูว......

อ่านต่อ
รางวัลหนึ่งแสนครูดี และ ครูดีเด่น มกราคม 2557

รางวัลหนึ่งแสนครูดี และ ครูดีเด่น มกราคม 2557

วันที่ 16 มกราคม 2557 ทางอำเภอแก่งคอยได้มอบรางวัลหนึ่งแสนครูดีแก่ครูโรงเรียนเทศบาลพัฒนาทั้ง 3 ท่านดังนี้1) ครูสิรินทร์ทิพย์ สังข์ธูป2) ครูศิโรรัตน์ ทอ......

อ่านต่อ
การประกวดโครงงานสังคมศึกษา ป.4-6 เมืองกาญจน์วิชาการ 61

การประกวดโครงงานสังคมศึกษา ป.4-6 เมืองกาญจน์วิชาการ 61

รางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 5 การรประกวดโครงงานสังคมศึกษา ชั้น ป.4-6 ...

อ่านต่อ
การประกวดคัดลายมือ เมืองกาญจน์วิชาการ 61

การประกวดคัดลายมือ เมืองกาญจน์วิชาการ 61

รางวัล เหรียญทองแดง การประกวดคัดลายมือ เมืองกาญจน์วิชาการ 61 ...

อ่านต่อ
การประกวดวาดภาพระบายสี เมืองกาญจน์วิชาการ 61

การประกวดวาดภาพระบายสี เมืองกาญจน์วิชาการ 61

รางวัล เหรียญทองยอดเยี่ยม รองชนะเลิศ การแข่งขันประกวดวาดภาพระบายสี ชั้นป.4-6ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ เมืองกาญจน์วิชาการ 61 นักเรียนผู้เข้าแข่งขันด......

อ่านต่อ
งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา

งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา

งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดา สยามบรมราชกุมารี วันที่ 18 กันยา......

อ่านต่อ
การแข่งขัน โอ่งวิชาการ 58

การแข่งขัน โอ่งวิชาการ 58

การแข่งขันโอ่งวิชาการ 58 ที่ราชบุรี ซึ่งปีนี้ทางโรงเรียนเทศบาลได้ชนะรอบคัดเลือกได้เป็นตัวแทน 4 ประเภทการแข่งขัน (ของนักเรียน 3 และครู 1 ) และชนะบายไม......

อ่านต่อ
การแข่งขันหัวหินวิชาการ 57

การแข่งขันหัวหินวิชาการ 57

การแข่งขันหัวหินวิชาการ การแข่งขันประกวดวาดภาพระบายสี ระดับชั้นป.1-3 รางวัลเหรียญทองแดงในหัวข้อ "โลกสวยด้วยมือเรา" (จับฉลากสุ่ม) 1. ด.ญ. สาริศา สิริเ......

อ่านต่อ
รางวัลชนะเลิศ มหกรรมวิชาการรอบคัดเลือกระดับเทศบาล

รางวัลชนะเลิศ มหกรรมวิชาการรอบคัดเลือกระดับเทศบาล

รางวัลชนะเลิศในการแข่งขันมหากรรมวิชาการรอบคัดเลือกระดับเทศบาล สำหรับโรงเรียนเทศบาลพัฒนาเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2558 มีดังนี้ 1. รางวัลชนะเลิศ สื่อ นวัต......

อ่านต่อ
รางวัลชมเชยอันดับ 1 การแข่งขันสวดมนต์หมู่

รางวัลชมเชยอันดับ 1 การแข่งขันสวดมนต์หมู่

การแข่งขันสวดมนต์หมู่ บูชาพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ รอบชิงชนะเลิศ จังหวัดสระบุรีผลการแข่งขัน รางวัลชมเชยอันดับที่ 1 ครูผู้ฝึกสอน ครูรัชนี ค่ายสงครามผู้......

อ่านต่อ
การแข่งขันทักษะทางวิชาการ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ทางโรงเรียนได้พานักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โดย ครูดอกเอี้ยงและครูศิโรรัตน์เป็นผู้ฝึกสอนนักเรียน ซึงได้รางวัลทั......

อ่านต่อ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ 2557

การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ 2557

การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับภาค การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 ภาคกลางและภาคตะวันออก ณ จังหวัดนนทบุรีทางโร......

อ่านต่อ
รางวัลเหรียญทองแดง กรีฑาหญิง 100 เมตร

รางวัลเหรียญทองแดง กรีฑาหญิง 100 เมตร

รางวัลเหรียญทองแดง ประเภทกรีฑา 100 เมตรหญิงด.ญ. ฐานิดา เถื่อนอารีย์รักษ์ ครูผู้สอน ครูสิทธิไท โสมพงษ์ ในการแข่งขันกีฬาระหว่างนักเรียนสังกัดเทศบาลเมือ......

อ่านต่อ
รางวัลชนะเลิศการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์

รางวัลชนะเลิศการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์

การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ รางวัลชนะเลิศเหรียญทองอันดับ1 การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64ระดับเขต ครูผู้ฝึกสอน ครูภานพ มีศรี ......

อ่านต่อ
เหรียญเงิน การสอบแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล

เหรียญเงิน การสอบแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล

การแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ในการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2557 รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษาโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ส......

อ่านต่อ
รางวัลเหรียญทอง 2 เหรียญทองแดง 1 การแข่งขันกีฬาปกครองส่วนท้องถิ่น จ.กาญจบุรี ประเภทกรีฑา

รางวัลเหรียญทอง 2 เหรียญทองแดง 1 การแข่งขันกีฬาปกครองส่วนท้องถิ่น จ.กาญจบุรี ประเภทกรีฑา

การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกาญจนบุรี รอบระดับภาคระหว่างวันที่ 19 - 28 ธันวาคม 2555 ประเภทการแข่งขัน วิ่ง200-100ม. กีฬานักเ......

อ่านต่อ
รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันกีฬาการปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครปฐม ปี 2554

รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันกีฬาการปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครปฐม ปี 2554

การแข่งขันวิ่งประเภท 100 เมคร รางวัลเหรียญทองแดงเด็กหญิงอชิรญา ช้างแก้ว นักเรียนโรงเรียนเทศบาลพัฒนา ครูผู้ฝึกสอน ครูสิทธิไท โสมพงษ์ ......

อ่านต่อ
รางวัลเหรียญเงิน ประกวดวาดภาพระดับชั้นประถมศึกษา เขตเทศบาลเมืองแก่งคอย

รางวัลเหรียญเงิน ประกวดวาดภาพระดับชั้นประถมศึกษา เขตเทศบาลเมืองแก่งคอย

การประกวดวาดภาพระบายสีชอล์ก สำหรับช่วงชั้นประถมศึกษาตอนปลายในหัวข้อ ASEANนักเรียนผู้เข้าร่วมประกวด1. เด็กหญิงศิริรัตน์ ดีเอม2. เด็กชาย จรัสสิน คงชาญแพ......

อ่านต่อ
รางวัลรองชนะเลิศ การประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะร

รางวัลรองชนะเลิศ การประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะร

การประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะรอบชิงชนะเลิศ ชิงโล่ห์เกียรติยศและของรางวัลโดยคณะสงฆ์อำเภอแก่งคอย วันที่ 28 มกราคม 2557 ที่วัดแก่งป่าสักโรงเรียน เทศบา......

อ่านต่อ
รางวัลรองชนะเลิศ การประกวดพูดสุนทรพจน์

รางวัลรองชนะเลิศ การประกวดพูดสุนทรพจน์

รางวัลรองชนะเลิศประกวดพูดสุทรพจน์ จังหวัดสระบุรี ครูผู้สอน ครูรัชนี ค่ายสงครามนักเรียนที่ร่วมการแข่งขัน ด.ญ.จิตราภรณ์ สุขสว่าง ...

อ่านต่อ
รางวัลชมเชยการประกวดภาพถ่ายของกระทรวงศิลปะและวัฒนธรรม

รางวัลชมเชยการประกวดภาพถ่ายของกระทรวงศิลปะและวัฒนธรรม

ครูผู้ฝึกสอน ครูพงศ์เทพ เพ็ญเพียรนักเรียนที่ร่วมแข่งขัน ด.ช. วีระพล จินดาเนตร(ภาพนักเรียน ภาพหัวเรื่อง) ภาพต้นฉบับ ...

อ่านต่อ
รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน ระบำมาตรฐาน ระดับเขตอำเภอแก่งคอย

รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน ระบำมาตรฐาน ระดับเขตอำเภอแก่งคอย

ครูผู้ฝึกสอน ครูภานพ มีศรี ได้รับเหรียญทองในการแข่งขันและเป็นตัวแทนไปแข่งระดับภาค ...

อ่านต่อ
รางวัลเหรียญเงิน งานศิลปหัตถกรรมระดับภาคกลางและภาตะวันออก ครั้งที่ ๖๓

รางวัลเหรียญเงิน งานศิลปหัตถกรรมระดับภาคกลางและภาตะวันออก ครั้งที่ ๖๓

งานศิลปหัตถกรรมระดับภาคกลางและภาตะวันออก ครั้งที่ ๖๓กิจกรรมการแข่งขันระบำมาตรฐานได้รางวัลเหรียญเงิน ลำดับที่ ๑๑ครูผู้สอน ครูภานพ มีศรี ...

อ่านต่อ
กิจกรรม  5 ส.เดือน มีนาคม 2558 ก่อนจบปีการศึกษา

กิจกรรม 5 ส.เดือน มีนาคม 2558 ก่อนจบปีการศึกษา

ภาพกิจกรรม 5ส. เดือนมีนาคม 2558 ก่อนปิดภาคเรียนที่ 2 ครับ โดยได้รับความร่วมมือจาก คณะครู นักเรียนและภารโรงครับ ...

อ่านต่อ
กิจกรรม  5 ส.เดือนกุมภาพันธ์ 2558

กิจกรรม 5 ส.เดือนกุมภาพันธ์ 2558

กิจกรรม 5ส ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558 โรงเรียนเทศบาลพัฒนา ...

อ่านต่อ
กิจกรรม  5 ส.ประจำเดือน ธันวาคม 2557

กิจกรรม 5 ส.ประจำเดือน ธันวาคม 2557

อัพเดทช้าหน่อย เนื่องจากติดสัญญาการเช่าซื้อพื้นทีเว็บ แต่เรายังอัพเดทเสมอครับ ...

อ่านต่อ
กิจกรรม 5 ส. เดือนพฤศจิกายน 2557

กิจกรรม 5 ส. เดือนพฤศจิกายน 2557

ภาพกิจกรรม 5 ส. การทำความสะอาด จัดระเบียบภายในโรงเรียน เดือนพฤศจิกายน 2557 ...

อ่านต่อ
กิจกรรม  5 ส.ประจำเดือน กันยายน 2557

กิจกรรม 5 ส.ประจำเดือน กันยายน 2557

มาแล้วครับภาพกิจกรรม 5 ส. ในโรงเรียนเทศบาลพัฒนาประจำเดือนกันยายน 2557 เรามีการจัดกิจกรรมในทุกวันครับ ...

อ่านต่อ
กิจกรรม  5 ส.ประจำเดือน สิงหาคม 2557

กิจกรรม 5 ส.ประจำเดือน สิงหาคม 2557

มาชมภาพกิจกรรม 5 ส.ประจำเดือนสิงหาคมครับ เรามีกิจกรรมการทำความสะอาดโรงเรียนทุกเช้านะครับ ...

อ่านต่อ
กิจกรรม 5 ส. เดือนกรกฎาคม 2557

กิจกรรม 5 ส. เดือนกรกฎาคม 2557

กิจกรรม 5 ส. ประจำเดือน กรกฎาคม เราอัพเดทเช่นเคยครับเพราะ โรงเรียนเทศบาลพัฒนา จะมีการจัดเวรประจำชั้น สำหรับการทำความสะอาดบริเวณต่างๆในโรงเรียนทุกช่วงเ......

อ่านต่อ
กิจกรรม  5 ส.ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2557

กิจกรรม 5 ส.ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2557

รวมภาพกิจกรรม 5 ส. ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2557 ...

อ่านต่อ
วันสิ่งแวดล้อมโลก นักเรียนโรงเรียนเทศบาลพัฒนาเก็บขยะในเขตชุมชน

วันสิ่งแวดล้อมโลก นักเรียนโรงเรียนเทศบาลพัฒนาเก็บขยะในเขตชุมชน

คณะครูพานักเรียนร่วมกันทำความสะอาดในโรงเรียนและรอบๆเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก5 มิถุนายน 2556 ...

อ่านต่อ
กิจกรรม 5 ส. ประจำเดือนมกราคม 2557

กิจกรรม 5 ส. ประจำเดือนมกราคม 2557

ภาพกิจกรรม 5 ส. ประจำเดือน มกราคม 2557 ในโรงเรียนเทศบาลพัฒนา ...

อ่านต่อ
การประเมินโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น

การประเมินโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น

ภาพการประเมิน LSS ของโรงเรียนเทศบาลพัฒนา...

อ่านต่อ
อบรมการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ปี 2561

อบรมการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ปี 2561

ภาพการอบรมปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาปี 2561 ที่ โรงเรียนเทศบาลพัฒนา ...

อ่านต่อ
อบรมผู้นำนักเรียนสุขภาพดี

อบรมผู้นำนักเรียนสุขภาพดี

ภาพการอบรมนักเรียน สำหรับการเป็นผู้นำให้แก่น้องๆในเรื่องสุขภาพปากที่ดีครับ ...

อ่านต่อ
ศึกษาดูงาน มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น 2557

ศึกษาดูงาน มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น 2557

วันที่ 1 สิงหาคม 2557 ทางคณะครูโรงเรียนเทศบาลพัฒนา ได้เดินทางไปดูงานมหกรรมวิขาการ 2557ที่เมืองทองธานี จ.นนทบุรี ...

อ่านต่อ
การอบรมปฏิบัติการ เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา

การอบรมปฏิบัติการ เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา

ทางโรงเรียนเทศบาลพัฒนา ได้ส่งคณะครูเจ้าร่วมการอบรม การใช้แท็บเล็ตสำหรับชั้นนักเรียนโดย มีครูที่เข้าร่วมอบรม คือ ครูพงศ์เทพ ครูพวงนภา และครูอัมรินทร์ ......

อ่านต่อ
อบรมเชิงปฏิบัติการ คุณธรรม จริยธรรมครู คุรุสภาเขต 2 สระบุรี

อบรมเชิงปฏิบัติการ คุณธรรม จริยธรรมครู คุรุสภาเขต 2 สระบุรี

อบรมเชิงปฏิบัติการ คุณธรรม จริยธรรมครู คุรุสภาเขต 2 สระบุรี ผู้มาอบรม ครูเหว่า นาตยา วันที่29 มิถุนายน 2013 ...

อ่านต่อ
คณะครูเทศบาลเมืองแก่งคอย ศึกษาดูงานที่เมืองทองธานี

คณะครูเทศบาลเมืองแก่งคอย ศึกษาดูงานที่เมืองทองธานี

คณะครูโรงเรียนเทศบาลพัฒนา ได้ไปศึกษาดูงานจากการสนับสนุนของกองการศึกษาเทศบาลเมืองแก่งคอยคณะครูได้เดินทางดูงานทั้งหมด 1 วันเต็มๆครับ ......

อ่านต่อ
ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน 2556

ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน 2556

งานพัฒนาบุคลากรใน โรงเรียนเทศบาลพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน ...

อ่านต่อ
ฉีดวัคซีน น้องๆชั้น ป.1

ฉีดวัคซีน น้องๆชั้น ป.1

วันที่ 9 กันยายน 2557 ทางกองสาธารณะสุข เทศบาลเมืองแก่งคอยได้ส่งเจ้าหน้าที่ทำการฉีดวัคซีนให้แก่น้องๆชั้น ป.1 ...

อ่านต่อ
การตรวจฟันและขูดหินปูน นักเรียนชั้น ป.6 ปี 2557

การตรวจฟันและขูดหินปูน นักเรียนชั้น ป.6 ปี 2557

ภาพการตรวจฟันและขูดหินปูน ของนักเรียนชั้น ป.6 โดยทางครูวิจิตร เป็นผู้พานักเรียนไปตรวจสุชภาพฟันเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ...

อ่านต่อ
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคบาดทะยัก

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคบาดทะยัก

ทางเจ้าหน้าที่ จากเทศบาลเมืองแก่งคอย ได้เข้ามาฉีดวรรคซีนให้แก่นักเรียน ในโรงเรียนเทศบาลพัฒนาเพื่อป้องกันโรคบาดทะยัก(Tetanus) สำหรับนักเรียนชั้น ป.1 แล......

อ่านต่อ
หยอดวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออก

หยอดวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออก

3 กรกฏาคม 2557แพทย์จากคณะโรงพยาบาลแก่งคอยมาหยอดวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออกแก่นักเรียนชั้นระดับอนุบาลและประถมศึกษาพร้อมทั้งมีการตรวจฟันในระดับชั้นอุนบา......

อ่านต่อ
เก็บกวาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อป้องกันโรคมือเท้าปากเปื่อย

เก็บกวาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อป้องกันโรคมือเท้าปากเปื่อย

ภาพการเก็บกวาด ทำความสะอาดครั้งใหญ่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยคณะครู เพื่อป้องกันโรค มือเท้าปากเปื่อยแก่นักเรียนจึงมีการเก็บกวาด และฆ่าเชื้อเพื่อการเรียน......

อ่านต่อ
ตรวจสุขภาพฟันนักเรียน โรงเรียนเทศบาลพัฒนา

ตรวจสุขภาพฟันนักเรียน โรงเรียนเทศบาลพัฒนา

11 มิถุนายน 2556 อนามัยอำเภอแก่งคอย ได้มีเจ้าหน้าที่ทันตแพทย์มาตรวจฟันนักเรียน ...

อ่านต่อ
นักศึกษาทันตแพทย์ จาก ม.ธรรมศาสตร์ ตรวจสุขภาพฟันของนักเรียน และแนะนำการแปรงฟัน

นักศึกษาทันตแพทย์ จาก ม.ธรรมศาสตร์ ตรวจสุขภาพฟันของนักเรียน และแนะนำการแปรงฟัน

นักศึกษาทันตแพทย์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้มาตรวจสุขภาพฟันของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลพัฒนาและได้ทำการวิจัยเพื่อดูแลช่องปากของนักเรีบยให้สะอาด ไม่มีฟั......

อ่านต่อ
ตรวจสุขภาพครู 22 สิงหาคม 2556

ตรวจสุขภาพครู 22 สิงหาคม 2556

22 สิงหาคม 2556 มีการตรวจสุขภาพครู น้ำหนัก ส่วนสูง ความดันโดยเจ้าหน้าที่จาก อนามัยแก่งคอยและ ครูวิจิตร ผู้ประสานงาน ...

อ่านต่อ
อนามัยอำเภอแก่งคอย แจกยาฆ่าพยาธิให้แก่นักเรียน

อนามัยอำเภอแก่งคอย แจกยาฆ่าพยาธิให้แก่นักเรียน

อนามัยแก่งคอย มาแจกยาฆ่าพยาธิให้แก่นักเรียน เพื่อสุขภาพโดยครูประจำชั้นเป็นผู้ดูแล ครูวิจิตร เป็นเจ้าของโครงการ ...

อ่านต่อ
view