การแข่งขันโรงเรียนคนเก่งท้องถิ่น 2562

การแข่งขันโรงเรียนคนเก่งท้องถิ่น 2562

โรงเรียนได้รับเป็นตัวแทนของเทศบาลเมืองแก่งคอย และชนะเข้ารอบระดับประเทศ ในการแข่งขันโครงการคนเก่งโรงเรียนท้องถิ่น ปี 2562 ที่จ.ร้อยเอ็ดวิชาวิทยาศาสตร์ ......

อ่านต่อ
การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรม สระบุรี เขต 2 ปี 2562

การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรม สระบุรี เขต 2 ปี 2562

รางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ภาคกลางสระบุรี เขต 2การประกวดวาดภาพระบายสี ชั้น ป.4-6 หัวข้อ สิ่งแวดล้อมไทยในอนาคต รายชื่อนักเรียน ด.ญ.กวิน......

อ่านต่อ
รางวัลเหรียญทอง ประกวดกล่าวคำอาราธนาถวายทาน

รางวัลเหรียญทอง ประกวดกล่าวคำอาราธนาถวายทาน

รางวัลเหรียญทองระดับประเทศ การประกวดกล่าวคำอาราธนาถวายทาน MCU Contest มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร.) อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเ......

อ่านต่อ
รางวัลเหรียญเงิน โครงงานปฐมวัย

รางวัลเหรียญเงิน โครงงานปฐมวัย

รางวัลเหรียญเงิน การประกวดโครงงานปฐมวัยในการแข่งขัน สุพรรณบุรีวิชาการ มหกรรมวิชาการภาคกลาง โรงเรียนการปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2562 รายชื่อนักเรีนยน ด.......

อ่านต่อ
รางวัลเหรียญทอง ประกวดวาดภาพระบายสี ชั้น ป.4-6

รางวัลเหรียญทอง ประกวดวาดภาพระบายสี ชั้น ป.4-6

รางวัลเหรียญทอง การประกวดวาดภาพระบายสี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 หัวข้อ เยาวชนรุ่นใหม่มีจิตใจอาสาในการแข่งขัน สุพรรณบุรีวิชาการ มหกรรมวิชาการภาคกลา......

อ่านต่อ
รางวัลเหรียญเงิน โครงงานสังคมศึกษา

รางวัลเหรียญเงิน โครงงานสังคมศึกษา

รางวัลเหรียญเงิน ประกวดโครงงานสังคมศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6ในการแข่งขัน สุพรรณบุรีวิชาการ มหกรรมวิชาการภาคกลาง โรงเรียนการปกครองส่วนท้องถิ่น......

อ่านต่อ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 สุนทรพจน์ ภาษาไทย

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 สุนทรพจน์ ภาษาไทย

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การประกวดสุนทรพจน์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6ในการแข่งขัน สุพรรณบุรีวิชาการ มหกรรมวิชาการภาคกลาง โรงเรียนการปกครองส่วนท้......

อ่านต่อ
รางวัลเหรียญทองแดง คัดลายมือ มหกรรมวิชาการภาคกลาง

รางวัลเหรียญทองแดง คัดลายมือ มหกรรมวิชาการภาคกลาง

รางวัลเหรียญทองแดง การประกวดคัดลายมือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6ในการแข่งขัน สุพรรณบุรีวิชาการ มหกรรมวิชาการภาคกลาง โรงเรียนการปกครองส่วนท้องถิ่น ปี......

อ่านต่อ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ประกวดบรรยายธรรม

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ประกวดบรรยายธรรม

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี, อ่างทองและวัดพนัญเชิงวรวิหาร จัดโครงการประกวดบรรยายธรรม ระดับภาคณะสงฆ์ ......

อ่านต่อ
การประกวดโครงงานสังคมศึกษา ป.4-6 เมืองกาญจน์วิชาการ 61

การประกวดโครงงานสังคมศึกษา ป.4-6 เมืองกาญจน์วิชาการ 61

รางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 5 การรประกวดโครงงานสังคมศึกษา ชั้น ป.4-6 ...

อ่านต่อ
การประกวดคัดลายมือ เมืองกาญจน์วิชาการ 61

การประกวดคัดลายมือ เมืองกาญจน์วิชาการ 61

รางวัล เหรียญทองแดง การประกวดคัดลายมือ เมืองกาญจน์วิชาการ 61 ...

อ่านต่อ
การประกวดวาดภาพระบายสี เมืองกาญจน์วิชาการ 61

การประกวดวาดภาพระบายสี เมืองกาญจน์วิชาการ 61

รางวัล เหรียญทองยอดเยี่ยม รองชนะเลิศ การแข่งขันประกวดวาดภาพระบายสี ชั้นป.4-6ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ เมืองกาญจน์วิชาการ 61 นักเรียนผู้เข้าแข่งขันด......

อ่านต่อ
งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา

งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา

งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดา สยามบรมราชกุมารี วันที่ 18 กันยา......

อ่านต่อ
การแข่งขัน โอ่งวิชาการ 58

การแข่งขัน โอ่งวิชาการ 58

การแข่งขันโอ่งวิชาการ 58 ที่ราชบุรี ซึ่งปีนี้ทางโรงเรียนเทศบาลได้ชนะรอบคัดเลือกได้เป็นตัวแทน 4 ประเภทการแข่งขัน (ของนักเรียน 3 และครู 1 ) และชนะบายไม......

อ่านต่อ
การแข่งขันหัวหินวิชาการ 57

การแข่งขันหัวหินวิชาการ 57

การแข่งขันหัวหินวิชาการ การแข่งขันประกวดวาดภาพระบายสี ระดับชั้นป.1-3 รางวัลเหรียญทองแดงในหัวข้อ "โลกสวยด้วยมือเรา" (จับฉลากสุ่ม) 1. ด.ญ. สาริศา สิริเ......

อ่านต่อ
รางวัลชนะเลิศ มหกรรมวิชาการรอบคัดเลือกระดับเทศบาล

รางวัลชนะเลิศ มหกรรมวิชาการรอบคัดเลือกระดับเทศบาล

รางวัลชนะเลิศในการแข่งขันมหากรรมวิชาการรอบคัดเลือกระดับเทศบาล สำหรับโรงเรียนเทศบาลพัฒนาเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2558 มีดังนี้ 1. รางวัลชนะเลิศ สื่อ นวัต......

อ่านต่อ
รางวัลชมเชยอันดับ 1 การแข่งขันสวดมนต์หมู่

รางวัลชมเชยอันดับ 1 การแข่งขันสวดมนต์หมู่

การแข่งขันสวดมนต์หมู่ บูชาพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ รอบชิงชนะเลิศ จังหวัดสระบุรีผลการแข่งขัน รางวัลชมเชยอันดับที่ 1 ครูผู้ฝึกสอน ครูรัชนี ค่ายสงครามผู้......

อ่านต่อ
การแข่งขันทักษะทางวิชาการ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ทางโรงเรียนได้พานักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โดย ครูดอกเอี้ยงและครูศิโรรัตน์เป็นผู้ฝึกสอนนักเรียน ซึงได้รางวัลทั......

อ่านต่อ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ 2557

การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ 2557

การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับภาค การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 ภาคกลางและภาคตะวันออก ณ จังหวัดนนทบุรีทางโร......

อ่านต่อ
รางวัลเหรียญทองแดง กรีฑาหญิง 100 เมตร

รางวัลเหรียญทองแดง กรีฑาหญิง 100 เมตร

รางวัลเหรียญทองแดง ประเภทกรีฑา 100 เมตรหญิงด.ญ. ฐานิดา เถื่อนอารีย์รักษ์ ครูผู้สอน ครูสิทธิไท โสมพงษ์ ในการแข่งขันกีฬาระหว่างนักเรียนสังกัดเทศบาลเมือ......

อ่านต่อ
view