สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
การประกวดโครงงานสังคมศึกษา ป.4-6 เมืองกาญจน์วิชาการ 61

การประกวดโครงงานสังคมศึกษา ป.4-6 เมืองกาญจน์วิชาการ 61

รางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 5 การรประกวดโครงงานสังคมศึกษา ชั้น ป.4-6 ...

อ่านต่อ
การประกวดคัดลายมือ เมืองกาญจน์วิชาการ 61

การประกวดคัดลายมือ เมืองกาญจน์วิชาการ 61

รางวัล เหรียญทองแดง การประกวดคัดลายมือ เมืองกาญจน์วิชาการ 61 ...

อ่านต่อ
การประกวดวาดภาพระบายสี เมืองกาญจน์วิชาการ 61

การประกวดวาดภาพระบายสี เมืองกาญจน์วิชาการ 61

รางวัล เหรียญทองยอดเยี่ยม รองชนะเลิศ การแข่งขันประกวดวาดภาพระบายสี ชั้นป.4-6ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ เมืองกาญจน์วิชาการ 61 นักเรียนผู้เข้าแข่งขันด......

อ่านต่อ
งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา

งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา

งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดา สยามบรมราชกุมารี วันที่ 18 กันยา......

อ่านต่อ
การแข่งขัน โอ่งวิชาการ 58

การแข่งขัน โอ่งวิชาการ 58

การแข่งขันโอ่งวิชาการ 58 ที่ราชบุรี ซึ่งปีนี้ทางโรงเรียนเทศบาลได้ชนะรอบคัดเลือกได้เป็นตัวแทน 4 ประเภทการแข่งขัน (ของนักเรียน 3 และครู 1 ) และชนะบายไม......

อ่านต่อ
การแข่งขันหัวหินวิชาการ 57

การแข่งขันหัวหินวิชาการ 57

การแข่งขันหัวหินวิชาการ การแข่งขันประกวดวาดภาพระบายสี ระดับชั้นป.1-3 รางวัลเหรียญทองแดงในหัวข้อ "โลกสวยด้วยมือเรา" (จับฉลากสุ่ม) 1. ด.ญ. สาริศา สิริเ......

อ่านต่อ
รางวัลชนะเลิศ มหกรรมวิชาการรอบคัดเลือกระดับเทศบาล

รางวัลชนะเลิศ มหกรรมวิชาการรอบคัดเลือกระดับเทศบาล

รางวัลชนะเลิศในการแข่งขันมหากรรมวิชาการรอบคัดเลือกระดับเทศบาล สำหรับโรงเรียนเทศบาลพัฒนาเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2558 มีดังนี้ 1. รางวัลชนะเลิศ สื่อ นวัต......

อ่านต่อ
รางวัลชมเชยอันดับ 1 การแข่งขันสวดมนต์หมู่

รางวัลชมเชยอันดับ 1 การแข่งขันสวดมนต์หมู่

การแข่งขันสวดมนต์หมู่ บูชาพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ รอบชิงชนะเลิศ จังหวัดสระบุรีผลการแข่งขัน รางวัลชมเชยอันดับที่ 1 ครูผู้ฝึกสอน ครูรัชนี ค่ายสงครามผู้......

อ่านต่อ
การแข่งขันทักษะทางวิชาการ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ทางโรงเรียนได้พานักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โดย ครูดอกเอี้ยงและครูศิโรรัตน์เป็นผู้ฝึกสอนนักเรียน ซึงได้รางวัลทั......

อ่านต่อ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ 2557

การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ 2557

การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับภาค การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 ภาคกลางและภาคตะวันออก ณ จังหวัดนนทบุรีทางโร......

อ่านต่อ
รางวัลเหรียญทองแดง กรีฑาหญิง 100 เมตร

รางวัลเหรียญทองแดง กรีฑาหญิง 100 เมตร

รางวัลเหรียญทองแดง ประเภทกรีฑา 100 เมตรหญิงด.ญ. ฐานิดา เถื่อนอารีย์รักษ์ ครูผู้สอน ครูสิทธิไท โสมพงษ์ ในการแข่งขันกีฬาระหว่างนักเรียนสังกัดเทศบาลเมือ......

อ่านต่อ
รางวัลชนะเลิศการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์

รางวัลชนะเลิศการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์

การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ รางวัลชนะเลิศเหรียญทองอันดับ1 การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64ระดับเขต ครูผู้ฝึกสอน ครูภานพ มีศรี ......

อ่านต่อ
เหรียญเงิน การสอบแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล

เหรียญเงิน การสอบแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล

การแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ในการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2557 รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษาโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ส......

อ่านต่อ
รางวัลเหรียญทอง 2 เหรียญทองแดง 1 การแข่งขันกีฬาปกครองส่วนท้องถิ่น จ.กาญจบุรี ประเภทกรีฑา

รางวัลเหรียญทอง 2 เหรียญทองแดง 1 การแข่งขันกีฬาปกครองส่วนท้องถิ่น จ.กาญจบุรี ประเภทกรีฑา

การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกาญจนบุรี รอบระดับภาคระหว่างวันที่ 19 - 28 ธันวาคม 2555 ประเภทการแข่งขัน วิ่ง200-100ม. กีฬานักเ......

อ่านต่อ
รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันกีฬาการปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครปฐม ปี 2554

รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันกีฬาการปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครปฐม ปี 2554

การแข่งขันวิ่งประเภท 100 เมคร รางวัลเหรียญทองแดงเด็กหญิงอชิรญา ช้างแก้ว นักเรียนโรงเรียนเทศบาลพัฒนา ครูผู้ฝึกสอน ครูสิทธิไท โสมพงษ์ ......

อ่านต่อ
รางวัลเหรียญเงิน ประกวดวาดภาพระดับชั้นประถมศึกษา เขตเทศบาลเมืองแก่งคอย

รางวัลเหรียญเงิน ประกวดวาดภาพระดับชั้นประถมศึกษา เขตเทศบาลเมืองแก่งคอย

การประกวดวาดภาพระบายสีชอล์ก สำหรับช่วงชั้นประถมศึกษาตอนปลายในหัวข้อ ASEANนักเรียนผู้เข้าร่วมประกวด1. เด็กหญิงศิริรัตน์ ดีเอม2. เด็กชาย จรัสสิน คงชาญแพ......

อ่านต่อ
รางวัลรองชนะเลิศ การประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะร

รางวัลรองชนะเลิศ การประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะร

การประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะรอบชิงชนะเลิศ ชิงโล่ห์เกียรติยศและของรางวัลโดยคณะสงฆ์อำเภอแก่งคอย วันที่ 28 มกราคม 2557 ที่วัดแก่งป่าสักโรงเรียน เทศบา......

อ่านต่อ
รางวัลรองชนะเลิศ การประกวดพูดสุนทรพจน์

รางวัลรองชนะเลิศ การประกวดพูดสุนทรพจน์

รางวัลรองชนะเลิศประกวดพูดสุทรพจน์ จังหวัดสระบุรี ครูผู้สอน ครูรัชนี ค่ายสงครามนักเรียนที่ร่วมการแข่งขัน ด.ญ.จิตราภรณ์ สุขสว่าง ...

อ่านต่อ
รางวัลชมเชยการประกวดภาพถ่ายของกระทรวงศิลปะและวัฒนธรรม

รางวัลชมเชยการประกวดภาพถ่ายของกระทรวงศิลปะและวัฒนธรรม

ครูผู้ฝึกสอน ครูพงศ์เทพ เพ็ญเพียรนักเรียนที่ร่วมแข่งขัน ด.ช. วีระพล จินดาเนตร(ภาพนักเรียน ภาพหัวเรื่อง) ภาพต้นฉบับ ...

อ่านต่อ
รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน ระบำมาตรฐาน ระดับเขตอำเภอแก่งคอย

รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน ระบำมาตรฐาน ระดับเขตอำเภอแก่งคอย

ครูผู้ฝึกสอน ครูภานพ มีศรี ได้รับเหรียญทองในการแข่งขันและเป็นตัวแทนไปแข่งระดับภาค ...

อ่านต่อ
view