สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2562

ระดับชั้นอนุบาล
ชั้นอนุบาล 1 สำหรับนักเรียนที่เกิดก่อน 1 มิถุนายน 2559
ชั้นอนุบาล 2 สำหรับนักเรียนที่เกิดก่อน 1 มิถุนายน 2558
ชั้นอนุบาล 3 สำหรับนักเรียนที่เกิดก่อน 1 มิถุนายน 2557

และระดับชั้นประถมศึกษาทุกระดับชั้น ตั้งแต่ประถมศึกษาปีที่ 1 

รับสมัครในเวลาราชการทุกวัน โทร. 036-251920
E-mail:tessabanpattana@hotmail.com

เอกสารรับสมัคร

1.ใบสูจิบัตร
2.สำเนาทะเบียนบ้าน(บิดาหรือมารดา)
3.บัตรประชาชนของบิดา/มารดา

view