การประเมินโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น

การประเมินโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น

ภาพการประเมิน LSS ของโรงเรียนเทศบาลพัฒนา...

อ่านต่อ
อบรมการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ปี 2561

อบรมการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ปี 2561

ภาพการอบรมปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาปี 2561 ที่ โรงเรียนเทศบาลพัฒนา ...

อ่านต่อ
อบรมผู้นำนักเรียนสุขภาพดี

อบรมผู้นำนักเรียนสุขภาพดี

ภาพการอบรมนักเรียน สำหรับการเป็นผู้นำให้แก่น้องๆในเรื่องสุขภาพปากที่ดีครับ ...

อ่านต่อ
ศึกษาดูงาน มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น 2557

ศึกษาดูงาน มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น 2557

วันที่ 1 สิงหาคม 2557 ทางคณะครูโรงเรียนเทศบาลพัฒนา ได้เดินทางไปดูงานมหกรรมวิขาการ 2557ที่เมืองทองธานี จ.นนทบุรี ...

อ่านต่อ
การอบรมปฏิบัติการ เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา

การอบรมปฏิบัติการ เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา

ทางโรงเรียนเทศบาลพัฒนา ได้ส่งคณะครูเจ้าร่วมการอบรม การใช้แท็บเล็ตสำหรับชั้นนักเรียนโดย มีครูที่เข้าร่วมอบรม คือ ครูพงศ์เทพ ครูพวงนภา และครูอัมรินทร์ ......

อ่านต่อ
อบรมเชิงปฏิบัติการ คุณธรรม จริยธรรมครู คุรุสภาเขต 2 สระบุรี

อบรมเชิงปฏิบัติการ คุณธรรม จริยธรรมครู คุรุสภาเขต 2 สระบุรี

อบรมเชิงปฏิบัติการ คุณธรรม จริยธรรมครู คุรุสภาเขต 2 สระบุรี ผู้มาอบรม ครูเหว่า นาตยา วันที่29 มิถุนายน 2013 ...

อ่านต่อ
คณะครูเทศบาลเมืองแก่งคอย ศึกษาดูงานที่เมืองทองธานี

คณะครูเทศบาลเมืองแก่งคอย ศึกษาดูงานที่เมืองทองธานี

คณะครูโรงเรียนเทศบาลพัฒนา ได้ไปศึกษาดูงานจากการสนับสนุนของกองการศึกษาเทศบาลเมืองแก่งคอยคณะครูได้เดินทางดูงานทั้งหมด 1 วันเต็มๆครับ ......

อ่านต่อ
ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน 2556

ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน 2556

งานพัฒนาบุคลากรใน โรงเรียนเทศบาลพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน ...

อ่านต่อ
view