หน้าเว็บบอร์ดแห่งนี้ เราจัดทำขึ้นใหม่ เพื่อให้ง่ายต่อการจัดหมวดหมู่ และง่ายต่อการเข้าถึง โดยทุกท่านสามารถตั้งกระทู้หรือตอบกระทู้ได้โดยไม่จำเป็นต้อง Log in แต่อย่างใด ทั้งนี้ขอให้ทุกท่านรับทราบ กติกาการใช้งานเว็บบอร์ดอ่านได้ที่นี่ หากมีข้อสงสัยในการใช้งานเว็บบอร์ดใช้งานเว็บ คลิกที่นี่เพื่อดูการใช้งานเว็บไซต์โรงเรียนเทศบาลพัฒนา

หมวดหมู่กระทู้ ผู้ดูแล

ประกาศให้ทราบ
พื้นทีสำหรับผู้ดูแลเว็บ ประกาศเกี่ยวกับเว็บ อาจจะไม่เกี่ยวกับทางโรงเรียนโดยตรงเสียทีเดียว ข่าวสารต่างๆในเว็บ หรือระบบในบางส่วนที่อาจขัดข้อง หรือแนะนำเมนูใหม่ๆในเว็บไซต์

webmaster

พูดคุยทั่วไป
พูดคุยทั่วไป สำหรับบุคคลภายนอก นักเรียนหรือครูแต่ละท่าน สามารถตั้งกระทู้ต่างๆได้ที่นี่เลย สำหรับคำหยาบเราสามารถเช็คไอพีได้ และขอลบสำหรับข้อความที่หยาบคาย

webmaster
สำหรับท่านใดที่ต้องการโฆษณาสินค้าต่างๆ กรุณาโพสท์ในหมวดนี้เท่านั้น ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการโฆษณาเฉพาะร้านค้าในเขตเมืองแก่งคอย เพื่อเราสามารถยืนยันได้ว่า ท่านมีตัวตนจริงๆ หากสนใจสามารถคลิกที่นี่เพื่อโฆษณาสินค้า
หมวดกลุ่มสาระรายวิชา หัวหน้ากลุ่มสาระ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กระทู้ความรู้ เกี่ยวกับวิชาวิทยาศาสตร์ สามารถแชร์กันได้ที่นี่ หากคัดลอกบทความจากที่อื่น กรุณาใส่ที่มาด้วยทุกครั้ง

ครูวิจิตร
พรมสอน

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กระทู้ความรู้ เกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตร์ สามารถแชร์กันได้ที่นี่ หากคัดลอกบทความจากที่อื่น กรุณาใส่ที่มาด้วยทุกครั้ง

ครูศิโรรัตน์
ทองจำรูญ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กระทู้ความรู้ เกี่ยวกับวิชาศิลปะ ดนตรี สามารถแชร์กันได้ที่นี่ หากคัดลอกบทความจากที่อื่น กรุณาใส่ที่มาด้วยทุกครั้ง

ครูภานพ 
มีศรี

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กระทู้ความรู้ เกี่ยวกับวิชาภาษาไทย สามารถแชร์กันได้ที่นี่ หากคัดลอกบทความจากที่อื่น กรุณาใส่ที่มาด้วยทุกครั้ง

ครูสุภาพร
เหลี่ยมสมบัติ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กระทู้ความรู้ เกี่ยวกับวิชาภาษาต่างประเทศ สามารถแชร์กันได้ที่นี่ หากคัดลอกบทความจากที่อื่น กรุณาใส่ที่มาด้วยทุกครั้ง

ครูสุดใจ
เลี้ยงอยู่

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กระทู้ความรู้ เกี่ยวกับวิชาสังคมศึกษา ศาสนา สามารถแชร์กันได้ที่นี่ หากคัดลอกบทความจากที่อื่น กรุณาใส่ที่มาด้วยทุกครั้ง

ครูรัชนี
ค่ายสงคราม

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
กระทู้ความรู้ เกี่ยวกับวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี สามารถแชร์กันได้ที่นี่ หากคัดลอกบทความจากที่อื่น กรุณาใส่ที่มาด้วยทุกครั้ง

ครูนาตยา
รักดีศิริสัมพันธ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
กระทู้ความรู้ เกี่ยวกับวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา สามารถแชร์กันได้ที่นี่ หากคัดลอกบทความจากที่อื่น กรุณาใส่ที่มาด้วยทุกครั้ง

ครูวันทนา
ศรีขัดเคล้า
สายชั้นเด็กเล็ก หัวหน้าศูนย์

ระดับชั้นอนุบาล
รวบรวมข่าวสาร การพูดคุยสำหรับสายชั้นอนุบาลโรงเรียนเทศบาลพัฒนา ติดต่อ สอบถาม พูดคุยกันได้ที่นี่

ครูเพ็ญศรี
สาระเดช

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
กระทู้สำหรับข้อมูล ข่าวสาร พูดคุย ติดต่อสอบถาม เกี่ยวกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแก่งคอย ในโรงเรียนเทศบาลพัฒนาได้ที่นี่

ครูปาณิศา
ทองโศกview