กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ช่วงปิดภาคเรียน

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ช่วงปิดภาคเรียน

โรงเรียนเทศบาลพัฒนา ได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสาธารณะ
ในช่วงปิดภาคเรียน ซึ่งทางนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 - 5 ได้มาช่วยเก็บกวาด
วัดราษฎร์พัฒนา ซึ่งเป็นวันเดียวกับที่มีการประกาศผลสอบครับ

มาชมภาพบรรยากาศกันครับ

Tags : โรงเรียนเทศบาลพัฒนา , นักเรียน , บำเพ็ญประโยชน์ , กวาดวัด

0 ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

*

*

view