การแข่งขันกรีฑา นครปฐมเกมส์ 2557

การแข่งขันกรีฑา นครปฐมเกมส์ 2557

การแข่งขันกีฬาระหว่างนักเรียนสังกัดเทศบาลเมือง รายการนครปฐมเกมส์
ระหว่างวันที่ 19 - 30 พฤศจิกายน 2557 ทางโรงเรียนเทศบาลพัฒนาได้ส่งนักฬาเข้าร่วม
การแข่งขันประเภทกรีฑา โดยมีนักกีฬาทั้งหมด 5 คน โดยประเภทชาย 1 คน และ หญิง 4 คน

ผลการแข่งขัน โรงเรียนเทศบาลพัฒนา สังกัดเทศบาลเมืองแก่งคอยๆด้รางวัลเหรียญทองแดง
1 ประเภท คือ กรีฑาหญิง และได้เป็นตัวแทนไปแข่งระดับประเทศที่ จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 20 มกราคม 2558

ดูภาพการแข่งขันกรีฑา นครปฐมเกมส์ปี 2557 ทั้งหมดคลิกที่นี่

Tags : แข่งวิ่ง , กรีฑา , นักเรียน , เทศบาลบาล , นครปฐม

0 ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

*

*

view