เข้าค่ายลูกเสือสำรอง กลุ่มโรงเรียนเทศบาลเมืองแก่งคอย

เข้าค่ายลูกเสือสำรอง กลุ่มโรงเรียนเทศบาลเมืองแก่งคอย

วันที่ 30 มกราคม 2558 ทางโรงเรียนเทศบาลพัฒนาได้นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 -3 มาเข้าค่าย
ลูกเสือและเนตรนารีที่ค่ายลูกเสือรัศมีแคมป์ ซึ่งเป็นการเข้าร่วมกับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองแก่งคอย 
เช่นเดียวกับการเข้าค่ายพักแรมของลูกเสือสามัญ

เนื่องจากกิจกรรมครั้งนี้มีเด็กเล็กไปจำนวนมาก จึงทำให้การจัดกิจกรรมต่างๆต้องคำนึงถึงความเหมาะสม
และปลอดภัยของนักเรียน ซึ่งการเข้าค่ายครั้งนี้ ทางโรงเรียนวัดแก่งคอย ได้พานักเรียนระดับชั้นอนุบาลมาเข้าร่วมสังเกตการณ์
ด้วยเช่นกัน แต่ทั้งนี้ ก็สามารถจัดกิจกรรมได้อย่างราบรื่น

สำหรับกิจกรรมการทำ แกรนด์ฮาวน์ หรือเดินทางไกล ทางค่ายรัศมีแคมป์ ของดจัดสำหรับการมาค่ายครั้งนี้ เนื่องจากว่า
นักเรียนมาค่อนข้างเยอะและมีแต่เด็กเล็ก จึงต้องปรับเปลี่ยน ส่วนฐานผจญภัยก็ของดเช่นกัน แต่เป็นฐานความรู้
ซึ่งตรงกับหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาลูกเสือและเนตรนารีสำรอง ซึ่งฐานการเข้าค่ายทั้งหมด มี 6 ฐานด้วยกัน
คือ 1.วิ่งซิกแซกหลบสิ่งกีดขวาง 2. การล้างมือให้สะอาด 3.ค่านิยม 12 ประการ 4. การไหว้ผู้ใหญ่ 5.การพกของใช้ไปเดินทางไกล
6. การเรียกทิศทั้ง 8 แบบไทย 

ดูภาพการเข้าค่ายลูกสือสำรอง ทั้งหมดคลิกที่นี่

Tags : เข้าค่าย , ลูกเสือ , เนตรนารี , สำรอง , โรงเรียน , เทศบาลพัฒนา

0 ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

*

*

view