ปีนี้ภาพกิจกรรมไม่ครบนะครับ

ปีนี้ภาพกิจกรรมไม่ครบนะครับ

พกิจกรรมขาดหายเยอะ โดยเฉพาะกิจกรรมหลักๆอย่างเข้าค่ายลูกเสือสามัญ หรือ กิจกรรมยิบ...

อ่านต่อ
 
กำหนดการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ

กำหนดการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ

3 โรงเรียน   ภาพประกอบจาก Dek-d.com...

อ่านต่อ
แจ้งข่าววันปิด และเปิดภาคเรียน

แจ้งข่าววันปิด และเปิดภาคเรียน

8 โดยตารางการเรียนยังคงเดิมจากภาคเรียนที่ 1 ภาพประกอบจาก imgneed.co...

อ่านต่อ
 
สรุปผลการแข่งขันแก่งคอยเกมส์ครั้งที่ 3

สรุปผลการแข่งขันแก่งคอยเกมส์ครั้งที่ 3

สีภายในขึ้น ในชื่อว่า แก่งคอยเกมส์ โดยได้จัดขึ้นเร็วกว่ากำหนด เนื่องจาก เป็...

อ่านต่อ
โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม 2558

โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม 2558

ช่วงชั้น  คือ ระดับป.4-6 ได้เดินทางไปที่ ศูนย์ศึกษาบาลีพระพุทธฉาย แล...

อ่านต่อ
 
view