Posts Tagged " 2557 "

รางวัลหนึ่งแสนครูดี และ ครูดีเด่น มกราคม 2557

วันที่ 16 มกราคม 2557 ทางอำเภอแก่งคอยได้มอบรางวัลหนึ่งแสนครูดี แก่ครูโรงเรียนเทศบาลพัฒนาทั้ง 3 ท่านดังนี้1) ครูสิริ...

Tags :

กิจกรรม 5 ส. เดือนกรกฎาคม 2557

กิจกรรม 5 ส. ประจำเดือน กรกฎาคม เราอัพเดทเช่นเคยครับเพราะ โรงเรียนเทศบาลพัฒนา จะมีการจัดเวรประจำชั้น สำหรับการทำความสะอา...

Tags :

ศึกษาดูงาน มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น 2557

วันที่ 1 สิงหาคม 2557 ทางคณะครูโรงเรียนเทศบาลพัฒนา ได้เดินทางไปดูงานมหกรรมวิขาการ 2557ที่เมืองทองธานี จ.นนทบุรี  ...

Tags :

กิจกรรม 5 ส.ประจำเดือน สิงหาคม 2557

มาชมภาพกิจกรรม 5 ส.ประจำเดือนสิงหาคมครับ เรามีกิจกรรมการทำความสะอาดโรงเรียนทุกเช้านะครับ

Tags :

กิจกรรม 5 ส.ประจำเดือน ธันวาคม 2557

อัพเดทช้าหน่อย เนื่องจากติดสัญญาการเช่าซื้อพื้นทีเว็บ แต่เรายังอัพเดทเสมอครับ

Tags :

view