รางวัลชมเชยการประกวดภาพถ่ายของกระทรวงศิลปะและวัฒนธรรม

รางวัลชมเชยการประกวดภาพถ่ายของกระทรวงศิลปะและวัฒนธรรม

ครูผู้ฝึกสอน ครูพงศ์เทพ เพ็ญเพียร 
นักเรียนที่ร่วมแข่งขัน ด.ช. วีระพล จินดาเนตร(ภาพนักเรียน ภาพหัวเรื่อง)

ภาพต้นฉบับ


Tags : ภาพถ่าย  กระทรวง  ศิลปะ  วัฒนธรรม  สระบุรี  โรงเรียน  เทศบาลพัฒนา

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view