รางวัลรองชนะเลิศ การประกวดพูดสุนทรพจน์

รางวัลรองชนะเลิศ การประกวดพูดสุนทรพจน์

รางวัลรองชนะเลิศประกวดพูดสุทรพจน์ จังหวัดสระบุรี ครูผู้สอน ครูรัชนี ค่ายสงคราม
นักเรียนที่ร่วมการแข่งขัน ด.ญ.จิตราภรณ์ สุขสว่าง

Tags : พูดสุนทรพจน์  การแข่งขัน

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view