ครูต้อย รัชนี ค่ายสงคราม

แนะนำตัว ครูรัชนี ค่ายสงคราม

ครูประจำการ  คศ.4 โรงเรียนเทศบาลพัฒนา สอนวิชา สังคมศึกษา มีชื่อจริงว่า ครูรัชนี ค่ายสงคราม หรือชื่อเล่นว่า ครูต้อย 

เกิดเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 
จบการศึกษาระดับปริญญาโทจาก มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 

มีผลงานต่างๆมากมายและรับผิดชอบหลายโครงการภายในโรงเรียน อีกทั้งยังเป็นครูฝ่ายวิชาการอีกด้วย 

Tags : ครู  รัชนี  ค่ายสงคราม  โรงเรียน  เทศบาลพัฒนา

view