ครูปุ้ม สิทธิไท โสมพงษ์

แนะนำ ครูปุ้ม สิทธิไท โสมพงษ์

ชื่อจริง : นายสิทธิไท โสมพงษ์ 

ชื่อเล่น : ปุ้ม

เกิด : 2 ธันวาคม

วิชาที่สอน : สุขศึกษาและพละศึกษา

หน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย 
- สอนลูกเสือและเนตรนารี
- กิจกรรมชุมนุม
- งานอาคารสถานที่
- ผู้ฝึกสอนฟุตบอล และกรีฑา

การศึกษา

- ระดับมัธยม โรงเรียน ชุมแสงชนูทิศ อำเภอ ชุมแสง จ.นครสวรรค์
- ระดับปริญญาตรี สถาบันพละศึกษาวิทยาเขตสุพรรณบุรี อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
- สาขาศึกษาศาสตร์บัณฑิต เอก พลศึกษา

ผลงานทางการศึกษา

รางวัลเหรียญทอง 2 เหรียญทองแดง 1 การแข่งขันกีฬาปกครองส่วนท้องถิ่น จ.กาญจบุรี ประเภทกรีฑา
-
 รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันกีฬาการปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครปฐม ปี 2554


พูดคุยกับครูปุ้ม ผ่านเว็บบอร์ดกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาคลิกที่นี่

อ่านประวัติครูท่านอื่นๆในโรงเรียนเทศบาลพัฒนา

Tags : สิทธิไท  โสมพงษ์ 

view